Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!

Aita ehitada mõtte- ja teabeplatvormi, mis seisab Sinu isikuvabaduste eest ja pakub olulist mõtteainet nii Eestis kui maailmas toimuva kohta. Toetuskampaania kestab 30.05 – 30.06.

Vaata Vabadused.ee toimetaja Hannes Sarve pöördumist

Aita Vabaduste Portaalil ilmuda!

Meie siht on kaitsa igaühe õigust vabale sõnale ja mõttele, otsustele oma tervise, elukorralduse ja privaatsuse üle – ilma võimude sekkumiseta ja kontrollita.

Toome Sinuni eksklusiivseid intervjuusid ja podcaste rahvusvaheliste ja Eesti teadlaste-ekspertidega, teravaid uudiseid maailmast ja sisukaid analüüse.

Soovime hoida Vabaduste Portaali sisu tasuta kättesaadavana kõigile, mistõttu sõltub meie tegevus vabatahtlikest annetustest. Iga euro on tähtis, et saaksime luua veelgi paremat sisu, jõuda rohkemate inimesteni ning meie kõigi vabadusi kaitsta.

Vaid ühiselt saame ühiskonda tuua positiivseid muutusi. Meie tegevust saad toetada vabadused.ee alalehel “toeta”, valides just endale sobiva ühekordse toetussumma või igakuise püsiannetuse.

Me täname Sind! Ja hoiame vabadusi!

Toeta täna

Sinu toetus:

aitab kaasa iseseisva toimetuse tegevusele, et tuua Sinuni sisukat teavet – postitame 3-6 korda nädalas nii artikleid, analüüse kui ülevaateid;
võimaldab uute ja julgete originaallugude valmimist – avaldame regulaarselt eksklusiivseid intervjuusid ja podcaste nii Eesti kui rahvusvaheliste ekspertidega;
loob võimaluse tegevuse laiendamiseks ja toimetusse lisajõu kaasamiseks – loome sisu sotsiaalmeedias (Facebook, Youtube, Telegram, X) ja seame sisse uudisvoo, et jõuda üha rohkemate lugejate-vaatajateni.

Toetajana on Sul võimalus:

saada sisukaid üllatusi, mida toimetus peab oluliseks jagada;
saada lisaviiteid olulistele teemadele ja väärtuslikule sisule, millega tasub olla kursis;
saada ülevaateid sellest, mida oleme teinud ja mis on kavas;
võtta aasta lõpus koos toimetusega tegevusaasta kokku ja arutada järgmise aasta plaane.
Seisame isikuvabaduste eest - toeta meie tegevust!
Toeta täna

Mille eest me seisame?

/ 1 /

Vabaduste portaal seisab isikuvabaduste eest

Vabadus tähendab elada oma elu nii, nagu peame õigeks, austades samas teiste samasugust õigust. Meie isikuvabadusi ohustab võimudele omane instinkt neid vabadusi piirata ja oma kontrolli laiendada.

Vabaduste portaal kaitseb iga vaba mehe ja naise õigust vabale sõnale ja mõttele ning otsustele oma tervise, elukorralduse ja privaatsuse üle.

Toeta meie julget tööd, et kajastada varju jäävaid vaatenurki ja võidelda isikuvabaduste eest nii Eestis kui Euroopas. Aita meil ehitada mõtte- ja teabeplatvormi, mis pakub olulist mõtteainet ja kaitseb Sinu privaatsust.

Seisame isikuvabaduste eest – toeta täna!

/ 2 /

Vabaduste portaal kaitseb sõnavabadust

Vaba sõna piiratakse nii idapoolsetes autoritaarsetes riikides kui kahjuks üha enam ka Euroopas, nii vihakõneseaduste kui tsensuuri kaudu sotsiaalmeedias. Kahjulikku vihakõneseadust tahetakse importida ka Eestisse.

Kas teadsid, et esimest korda pärast Berliini müüri langemist tunnistab nüüd suurem osa sakslastest, et peavad oma arvamuse väljendamisega olema ettevaatlikud?

Mitte kunagi ajaloos ei ole sõnavabaduse piirajad olnud heategijad, ükskõik milliste kõlavate loosungitega on piiramist õigustatud.

Toeta vaba sõna – toeta täna!

/ 3 /

Vabaduste portaal seisab vaba ja julge mõtte eest

Mõttevabadus tähendab vabadust omada veendumusi, nende pärast kartmata ja sõltumata enamuse seisukohtadest. Samuti vabadust igasugusest survest – eriti nende poolt, kes teostavad reaalset võimu teiste üle. Autoritaaridele on vaba mõtleja alati suurimaks nuhtluseks.

Kahjuks on meelsuskontroll levimas tänapäeval ka Läänes, kus selle saavutamise vahenditeks on häbimärgistamine, karjääride tühistamine ja nende avalik tõrjumine, kes ei järgi võimude propageeritud seisukohti.

Kas teadsid, et 80% ameeriklastest peavad poliitilist korrektsust ühiskonnas probleemiks ja üle poole õppejõududest hoiduvad ebatavaliste vaadete väljendamisest, sest see võib kahjustada nende karjääri? 

Aita meil kaitsta mõttevabadust ja seista vastu survele laiendada meelsuskontrolli.

Toeta mõttevabadust – toeta täna!

/ 4 /

Vabaduste portaal kaitseb Su vabadust ise korraldada oma elu, st otsustada, mida süüa, millega sõita ja kuidas elada

Võimudele on ikka omane instinkt piirata isikuvabadusi ja sekkuda inimeste elukorralduse valikutesse.

Kliimamuutuste põhjusena näidatakse nüüd must-valgelt vaid inimtegevust ja sellega õigustatakse üha laienevat sekkumist meie eludesse, st piiranguid liikumises, toitumises, majapidamises ja elatise teenimises. Võitlus CO2-ga on varjutanud tegelikud probleemid loodushoius. Ka Eestis valmistatakse ette nn kliimaseadust, mis toob kaasa piiranguid ja kohustusi.

Kas teadsid, et tuhanded teadlased üle maailma on selgel veendumusel, et kliimapaanikaks pole põhjust ja meie planeet ei ole süsihappegaasi tõttu keemas ega hukkumas?

Toome Sulle usaldusväärse teabe, et saaksid vabaks kliimahirmust.

Toeta elukorralduse vabadust – toeta täna!

/ 5 /

Vabaduste portaal seisab vabade terviseotsuste eest

Koroonakriis tõi eredalt esile vajaduse kaitsta inimeste vaba valikut oma tervise üle. Varem ei ole seda vabadust nii selgelt rikutud ega eiratud teadliku nõusoleku põhimõtet.

Paljudes riikides asuti rakendama puna-Hiinast pärit ebatõhusaid sunnipoliitikaid, nagu ühiskondade lukustamine, liikumiskeelud ja maskisundus, mis rikkusid tugevalt isikuvabadusi. Paljud olid sunnitud alluma meditsiinilisele sekkumisele ehk vaktsineerimisele, sest vastasel korral oleksid nad kaotanud oma karjääri, sissetuleku ja liikumisvabaduse.

Kas teadsid, et koroonakriisis õigustati isikuvabaduste riiveid ja piiranguid tervete inimeste suhtes vajadusega võidelda viirushaigusega, mille suremusnäitaja alla 70-aastastele oli 0,05% ja lastele 0%?

Töötame selle nimel, et midagi säärast enam ei korduks ja kaitseme inimeste õigust teha vabu ja teadlikke terviseotsuseid.

Toeta tervisevalikute vabadust – toeta täna!

/ 6 /

Vabaduste portaal seisab teadusvabaduse eest

Kinnistunud teadust ehk settled science’it ei ole olemas. Kui keegi väidab, et teadus on kinnistunud ja teaduslik debatt lõppenud, siis on ta sellega juba astunud väljapoole teadust.

Koroonakriisi ajal räägiti, et teadus õigustab ühiskondade lukustamisi, asutuste ja koolide sulgemisi ning vaktsineerimisele sundimist. Teisitiarvajatest arste ja teadlasi kiusati taga, vallandati ja tsenseeriti. Nüüd esitatakse meile kliimamuutuste inimtekkelist põhjust kinnistunud teadusena. Teise veendumusega teadlasi jäetakse ilma teadusrahadest, neid tsenseeritakse ja surutakse teadusmaailmast välja.

Kas oled märganud, et paljud elumuutvad saavutused teaduses on loodud üksikute teerajajate poolt ja enamike teadlaste kiuste, mitte teadlaste konsensusliku otsusena?

Aita kaasa, et teaduslik arutelu oleks elav ja vaba, välisest survest ja mõjutusest sõltumatu.

Toeta teadusvabadust – toeta täna!

/ 7 /

Vabaduste portaal kaitseb Sinu digitaalset privaatsust

Privaatsus digimaailmas on 21. sajandil hädavajalik, sest uusi tehnoloogiaid saab kahjuks kasutada ka pahatahtlikel eesmärkidel. Ajalugu on näidanud, et eraelu puutumatuse kaitset on tihti rakendatud liiga hilja ehk alles siis, kui rikkumised on juba toimunud.

Kas teadsid, et puna-Hiinas on üle 500 miljoni jälgimiskaamera, kuid elektroonilist näotuvastust avalikus ruumis on rakendatud juba ka Suurbritannias ja see on kavas mujalgi Euroopas?

Tehisintellekti ajastul on rikkumiste varajane avastamine ja teadlikkuse tõstmine meie privaatsuse kaitse eelduseks.

Toeta digitaalset privaatsust – toeta täna!

Meist

Kes me oleme?

Vabadused.ee portaalis kirjutavad erinevad inimesed, kelle teadmised ning kogemused hõlmavad ajakirjandust, finantsekspertiisi, õigusteadust, filmindust, kirjandust, analüütikat, sinoloogiat, kultuuriteadust jne.

Tutvu kirjutajatega
Portaalist

Käivitasime Vabaduste Portaali 2023. aasta kevadel. Esimesed kuud on olnud edukamad, kui me oleksime osanud arvata ja oleme tänulikud kõikidele lugejatele-vaatajatele, kes on meid leidnud ja toetanud.

Loe edasi
Miks kaitseme isikuvabadusi?

Vabadus tähendab elada oma elu nii, nagu peame õigeks, austades samas teiste samasugust õigust. Meie isikuvabadusi ohustab aga riigivõimule on omane instinkt neid vabadusi piirata ja oma kontrolli laiendada.

Loe edasi