Vabaduste valvas silm

Seisame isikuvabaduste eest, analüüsime ja kajastame varju jäävaid vaatenurki.

Vabaduste portaalist

Käivitasime Vabaduste Portaali 2023. aasta kevadel. Esimesed kuud on olnud edukamad, kui me oleksime osanud arvata ja oleme tänulikud kõikidele lugejatele-vaatajatele, kes on meid leidnud ja toetanud.

Eelmisel aastal saavutatust saate lugeda siit ja teemadest, mida me 2024. aastal tähelepanelikult jälgime, siit.

Ja nüüd vastame põhiküsimustele – miks, kes ja mida.

Miks?

21. sajandil on taaselustunud usk, et võimud peaksid üha enam otsustama üksikisikute valikute üle ning et inimkonna probleemide lahendamisel on võimurühmade (nii riigi kui korporatsioonide) sekkumine hädavajalik. Pead tõstab piirangute ja käsumajanduse propageerimine, et saavutada progressi “planeedi päästmisel”, samas kui “suurema hüvangu nimel” sunnitakse peale isiklikke terviseotsuseid. Peavoolu grupimõtlemist kasutatakse üha enam valitseva mõtteviisi mõjutamiseks ning mõtte- ja sõnavabaduse piiramiseks, mis on tihti ajendatud konkreetsetest erahuvidest ja ideoloogiatest. Need, kes ei lähe kaasa enamusega, saavad sageli häbimärgistatud või isegi heidetakse avalikust elust välja, jäetakse ilma toetusest, vallandakse ametist jne. Tundub, et eelmise sajandi tragöödiatest on väga vähe õpitud.

Kes?

Me oleme nii kodu- kui välismaiste uurijate meeskond, mis käsitleb põhjalikult võimu (riigi ja korporatsioonide) liialdusi, autoritaarsete suundumuste ja käsumajanduse levikut ning seda, kuidas seista meie isikuvabaduste eest. Erinevate valdkondade – õigus, teadus, meditsiin, filosoofia, ajakirjandus, kirjandus jne – asjatundjad on ühendanud jõud, et seista meie mõtte- ja sõnavabaduse, isiklike valikute ja eneseteostuse eest. Sellega töötame realistlikuma, mõistlikuma ja mittedogmaatilise vaate nimel kui see, mida tavapäraselt enamik massimeediast ja võimu eestkõnelejatest meie tsivilisatsiooni nimel edastavad.

Portaal toimib Isikuvabaduse Sihtasutuse abil, mille sihiks on kaitsta isikuvabadusi ning humaanseid ja loomupäraseid väärtusi.

Mida?

Avaldame regulaarselt analüüse, esseesid, uudiseid, dokumentaale ja uurimusi inimelu eri valdkondade kohta. Terviseprobleemidest andmekorjeni, kliimast valitsemiseni ja identiteeti puudutavast vaba sõnani – püüame tuua esile murettekitavaid suundumusi ja rõhutada vajadust kaitsta isikuvabadusi meelevaldsete otsuste ja kallutatud seisukohtade eest. Meie sihiks on luua teadmistebaas, mis võiks pakkuda tuge sõltumatutele uurijatele ja kaasamõtlejatele.

Mõnikord lisame killukese huumorit või tõeliste humanistide aegumatuid sõnumeid, mis võivad aidata jääda elu helgemale poolele.

Ootame tänuga teiste kirjutajate panuseid, samuti uusi vihjeid ja viiteid, mis võiksid aidata kaasa meie ühisele missioonile.

Kontakt

vabadused@vabadused.ee