Riigikogu komisjon pööras WHO lepingute arutelu farsiks

Kokkuvõte Petitsioon kutsus üles valvsusele uute WHO lepingute teemal MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased saatis 29. novembril Eesti Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele märgukirja3 palvega mitte nõustuda WHO Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute4 jõustumise lühendatud tähtajaga. Märgukirjas paluti valitsuse esindajal saata WHO…

Loe edasi