Uudised maailmast: CO2-neutraalsuse suurtest kuludest, kliimamuutuste propagandast ja vilepuhuja arreteerimisest Uus-Meremaal

Lisaks: COP28 president naftateadust otsimas ja ebausaldusväärsed Covid-testid.

Kui meeldib:
Jaga postitust:
Toeta järgmise loo valmimist
Toetan

Vabadused.ee toimetus paneb iga nädal kokku ülevaate silma jäänud olulistest uudistest või nende uudiste alakajastatud nüanssidest, mis vääriksid enam tähelepanu.

Viimase nädala jooksul jäid toimetusele silma järgmised teemad:

  • Tunnustatud majandusteadlased: “kliimaneutraalsus” tähendab majanduse tuntavat kahanemist.
  • Uus-Meremaa: vaktsiinisurmade andmed avaldanud vilepuhuja arreteeriti.
  • Atmosfääriteadlane: kliimamuutuste nimetamine eksistentsiaalseks ohuks on propaganda.
  • Covid-19 testimise uuring: ebausaldusväärsed testid võivad levikut suurendada.
  • COP28 president leidis naftast loobumise teaduse siiski üles.
Toeta

Tunnustatud majandusteadlased: “kliimaneutraalsus” tähendab majanduse tuntavat kahanemist

Kui püstitada küsimus, kas inimkond oleks võimeline aastaks 2050 jõudma nn CO2-neutraalsuseni, siis kolm maailmas tuntud ja tunnustatud majandusteadlast vastavad sellele jaatavalt. Küsimus on lihtsalt hinnas, mida inimkond sellise plaani elluviimise eest maksma peab.

Ameerika Ühendriikide Yale’i Ülikooli professorist keskkonnaküsimustele keskenduv majandusteadlane Robert O. Mendelsohn, Birminghami Ülikooli majandusprofessor David Maddison ja praegu Taiwani ülikooli Academia Sinica juures töötav majandusteadlane Daigee Shaw kirjutavad ajakirja Climate Change Economics novembri numbris, et “kliimaneutraalsuse” saavutamise hind saab olema inimkonnale silmapaistvalt kõrge.

Erinevaid sel teemal avaldatud teadustöid analüüsides jõuavad nad järeldusele, et inimkonna süsinikuemissioonide vähendamine sedavõrd, et 2050. aastaks saabuks nn kliimaneutraalsus, on loomulikult võimalik. “Kuid ohvrid, mida maailm peab selle plaani saavutamiseks tegema, on suured. Aastatel 2030-2060 elavad inimesed võivad kaotada kuni 15% oma tarbimisest. Pärast 2060. aastat võib maailm olla 10% vaesem. Lühike ajakava väga suure muutuse saavutamiseks on majandusele palju häirivam, kui planeerijad loodavad,” kirjutavad teadlased.

Ka kliima teemadest kirjutav Taani politoloog Bjorn Lomborg viitas sotsiaalmeedias mitmele samas ajakirjas ilmunud artiklile ja tõi välja, et nn netonulli kulud ületavad pea 6-kordselt tulusid.

Nad märgivad, et ilmselt hakkab eesmärgi poole liikumist lõpuks takistama ka poliitiline kursimuutus. “Euroopa ja Ameerika Ühendriigid, kes seda jõupingutust juhivad, võivad kergesti leida end tegemas suuri ohvreid väga väikese riikliku kasu eest,” märgivad tealdased. Nad lisavad, et kui praegu on eesmärk seotud sellega, et temperatuur ei tõuseks industrialiseerimise eelse ajaga võrreldes üle 1.5 kraadi, siis selle eesmärgi lõdvendamine 2 kraadi temperatuuritõusu peale oleks ühelt poolt palju odavam ja teisalt ei suureneks sellega dramaatiliselt ka väidetav kliimakahju.

Uus-Meremaa: vaktsiinisurmade andmed avaldanud vilepuhuja arreteeriti

Uus-Meremaa võimud arreteerisid eelmisel pühapäeval riigi terviseameti Te Whatu Ora endise statistikust töötaja, keda süüdistatakse suure hulga vaktsineerimist puudutavate andmete ebaseaduslikus avalikustamises.

Täpsemalt avaldas Young novembri lõpus oma endise tööandja vaktsineerimise andmebaaside alusel kokku pandud info, mis ei näita Covid-vaktsiinide ohutust sugugi hea valguses. Sõltuvalt vaktsiinipartiist on numbrid lausa ehmatavad. Näiteks ühe partii puhul ulatuvad surmajuhtumid vastava partiiga vaktsineeritute seas lausa 21.38%ni. Enam kui 4% konkreetse partiiga vaktsineeritutest suri aga kümne vaktsiinipartii puhul.

https://twitter.com/Q_Plus_/status/1732067037331984545
Sotsiaalmeedia kasutaja toob välja Barry Young’i avaldatud väited.

Seda, et andmed on tõesti pärit riigi terviseametist, tunnistavad ka riigi ja ameti esindajad. Te Whatu Ora juht Margie Apa kommenteeris samas, et Young’il puudub vaktsiinide alane taust ja kogemus ning tema hinnangul on mees proovinud levitada valeinfot. “Vaktsineerimine on ohutu ja tõhus ning igaüks peaks enda ja kogukonna kaitsmiseks enda vaktsineerimistega püsima ajakohane. Me kinnitame inimestele, et ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et vaktsineerimine põhjustaks Uus-Meremaal liigset suremust,” ütles ta.

Riigi ametnike ja poliitikute kommenaarid keerlevadki pigem selle ümber, et on toimunud suuremahuline ja ebaseaduslik andmeleke. Samas kinnitatakse, et avaldatud andmed on kõik anonüümsed. Sellest räägib näiteks riigi peaminister Christopher Luxon, kelle sõnul inimeste delikaatseid andmeid lekkinud ei ole. Just andmelekke poolt peab murettekitavaks ka opositsiooniliider Chris Hipkins.

Young seisis juba selle nädala esmaspäeval pärast esmast arreteerimist kohtu ees, kus ta kautsjoni vastu vabastati. Teda võib aga kohtus süüdi mõistmise korral ees oodata kuni 7-aastane vabadusekaotus.

Juba pikalt Covid-vaktsiinidega seotud probleeme kajastav Ameerik Ühendriikide ettevõtja Steve Kirsch avaldas samuti Young’i andmed ning tõi samuti sotsiaalmeedias välja, et Young arreteeriti.

Atmosfääriteadlane: kliimamuutuste nimetamine eksistentsiaalseks ohuks on propaganda

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (Massachusetts Institute of Technology – MIT) atmosfääriteadlasest emeriitprofessor Richard Lindzen märgib, et kuigi kasvuhoonefektist tingitud globaalne temperatuuritõus on reaalne, ei kujuta see endast mingit eksistentsiaalset ohtu, vahendab The Epoch Times. Tema sõnul tekib kasvuhooneefekt peamiselt veeauru ja pilvede tõttu. Samas CO2, metaan ja lämmastikoksiid on kasvuhooneefekti tekkimise juures hoopis vähem olulised.

Lindzeni sõnul ei ole klimaatilised muutused kuigi suured isegi juhul, kui me praeguse tasemega võrreldes kahekordistame CO2 emissioone – see tähendaks soojenemist alla ühe kraadi. Ta lisas samas, et ka kolm kraadi soojenemist, mida mõned kliimamudelid meile lubavad, ei ole tegelikult palju.

Toeta

Lindzeni sõnul on kliimamuutuse nimetamine eksistentsiaalseks ohuks propaganda. Ta märkis, et isegi ÜRO valitsustevaheline kliimamuutuste töörühm (International Panel of Climate Change – IPCC), mis selle teemaga pidevalt tegeleb, ei ole kliimamuutusi tegelikult eksistentsiaalseks ohuks nimetanud. Lindzeni sõnul räägib IPCC oma aruandes sellest, et kliimamuutuste tõttu väheneb SKP 2100. aastaks 3% võrra. “Eeldades, et SKP on selleks ajaks mitu korda suurenenud, ei kõla, et sel oleks enamiku inimeste jaoks eksistentsiaalsed tagajärjed,” märkis Lindzen.

Lindzen ütles ka, et CO2 vähendamine näib olevat pigem regulaatorite unistus. “Kui te kontrolliksite CO2, siis kontrolliksite hingamist. Kui te kontrolliksite hingamist, siis kontrolliksite kõike. Nii et see on alati üks kiusatus,” ütles ta. “Teine kiusatus on energiasektor. Ükskõik kui palju te fossiilkütuseid ka ei puhastaks, nad toodavad alati veeauru ja CO2,” selgitas Lindzen. CO2-te käsitletakse kui mürki ja enamik inimesi usub, et CO2 on ohtlik, jätkas ta, kuid nad unustavad, et CO2 on hädavajalik. “See on väga kummaline saasteaine. See on taimede jaoks hädavajalik,” ütles Lindzen. “Ometi, kuna see on fossiilkütuste põletamise vältimatu produkt energiasektoris, rünnatakse seda,” lisas ta.

Covid-19 testimise uuring: ebausaldusväärsed testid võivad levikut suurendada

Enese testimise soovitused Covid-19 nakkuse suhtes on mitmel pool maailmas tänavusel viirushooajal jälle tagasi. Ka Eestis on Terviseamet andnud soovituse end Covid-19 suhtes testida, kui on minek mingile suuremale kogunemisele.

Ameerika Ühendriikide California Ülikooli epidemioloogia ja biostatistika osakonna professor Vinay Prasad ning tema epidemioloogist kolleeg Tracy Beth Høeg ütlevad aga oma värskelt avaldatud uuringu põhjal, et selline pidev testimine võib hoopis viirushaiguse levikut suurendada.

Professor Vinay Prasad viitab sotsiaalmeedias oma viimatisele Covid-19 teste käistlevale uuringule, millest selgub, et pidev testimine võib hoopis hoogustada viiruse levikut.

Autorid kirjutavad, et uuringute põhjal on üldkasutatavate antigeeni kiirtestite diagnostiline tundlikkus alla 30%. Samuti toovad Prasad ja Høeg välja, et kuldstandardina esitletava PCR-testi puhul on selle võimekus esimese 48 tunni jooksul pärast nakatumist viirust ära tunda 0% või selle lähedal. “Madala tundlikkusega testidele tuginemine võib paradoksaalsel kombel vale tulemuse tõttu levikuohtu suurendada. Lisaks sellele on laiaulatuslikul testimisel märkimisväärsed otsesed ja kaudsed kulud, samas kui selle tõhusus Covid-19 haiguskoormuse vähendamisel või kogukonna üldise tervise parandamisel on ebaselge,” ütlevad uuringu autorid.

Kuna tõestatud kasu testimisest ei ole, on Prasad ja Høeg vastu nii jätkuvatele testimise soovitustele kui sellise testimise riiklikule rahastamisele.

COP28 president leidis naftast loobumise teaduse siiski üles

Tänavuse ÜRO kliimakonverentsi COP28 presidendi, Araabia Ühendemiraatide ministri ja riikliku naftafirma juhi sultan Al Jaber’i kommentaarid, et fossiilkütustest loobumise eesmärkide taga ei ole teadust ja see suund viib inimesed tagasi koopasse, tekitasid nädala esimeses pooles kliimaaktivistide ringkondades omajagu segadust.

Näiteks kliimamuutuse teemadel oma alarmeerivate hoiakute tõttu tuntud klimatoloog Michael Mann, kellelt pärineb ka palju tsiteerimist leidnud 20. sajandi temperatuuride tõusu eksitavalt näidanud nn hokikepi kliimagraafik, süüdistas Al Jaber’i kliimakonverentsi täielikus mõnitamises. Hukkamõistvaid kommentaare aktivistide-teadlaste poolt, kes pooldavad inimtekkelise CO2 kliimat hukutava mõju teooriaid, oli veel mitmeid.

Michael Mann pahandas sotsiaalmeedias sultaniga.

Suure segaduse taustal astuski Al Jaber esmaspäeval oma esialgse avaldusega võrreldes mitu sammu tagasi. Esiteks ütles ta, et austab väga teadust ja ka tal endal on nii inseneri- kui majandusteaduse taust. Samuti kinnitas ta, et toetab siiski fossiilkütustest loobumist. “Ma olen seda ikka ja jälle öelnud, et fossiilkütuste tarbimise vähendamine ja nende kasutamisest loobumine on vältimatu,” ütles ta.

Teisalt võib küsida, kas ja kui siiras see kõik tema poolt on. Juba enne COP28 algust lekkisid dokumendid, mis näitasid, et Araabia Ühendemiraadid kavandasid Dubai konverentsi kasutada ka uute naftadiilide sõlmimiseks.

Väidetavalt on tänavu konverentsil kohal ka ligi 2500 nafta-lobisti.

Araabia Ühenemiraatide president šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan võõrustas sel nädalal ka Venemaa presidenti Vladimir Putinit, kellega mh räägiti nafta tootmise teemadel.

Liitu meie uudiskirjaga
See on kõige kindlam viis end vabaduste teemaga kursis hoida.

Me hindame sinu privaatsust ja ei jaga sinu kontaktandmeid mitte kellegi teisega. Tutvu meie privaatsustingimustega.

Kommentaaride teavitused
Teavitus
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments