Toetuskampaaniast #2 – väärtkirjandus annetajatele + seitse põhjust toetamiseks

Kõikide toetajate vahel loosime välja Mattias Desmeti ja Douglas Murray teosed.

Kui meeldib:
Jaga postitust:
Toeta järgmise loo valmimist
Toeta täna

Hea kaasamõtleja,

Juuni alguses alanud toetuskampaania sihiks on koguda meie järgmise poolaasta tegevuse toetuseks 25 000 eurot. Tahame hoida portaali sisu tasuta kättesaadavana kõigile, seega sõltume meie heade lugejate-vaatajate vabatahtlikest annetustest. Täname oma toetajaid nii kvaliteetse sisu kui väärtkirjandusega.

Toetuskampaania esimeste päevade jooksul on Vabaduste portaali tegevuseks annetanud kümned lugejad – suur tänu teile! Lugejad, kes on valmis samuti portaali toetama, saavad seda sujuvalt teha siin.

Kõikide annetajate vahel loosime välja 20 eksemplari väärt eestikeelset lugemist

Toetuskampaania lõpus loosime kõikide annetajate vahel välja Belgia psühholoogiaprofessori Mattias Desmeti “Totalitarismi psühholoogia” ja Briti ajakirjaniku Douglas Murray “Sõda Lääne vastu”. Need teosed toovad lugejateni asjaliku analüüsi ja hinnangud Lääne kultuuriruumi alusväärtustele, mida Vabaduste portaal peab oluliseks – vaba mõtte ja sõna eest seismine, hea valitsemine versus võimuliialdused ja autoritaarsus, euroopalike põhiväärtuste ja kultuuriruumi kaitse.

Lõik Mattias Desmet teosest: “Diktatuurid põhinevad primitiivsel psühholoogilisel mehhanismil, nimelt rahva seas hirmuõhkkonna tekitamisel diktatuurirežiimi võimalike julmuste ees. Seevastu totalitarismi juured on massistumise hukatuslikus psühholoogilises protsessis. Ainult selle protsessi põhjaliku analüüsi varal saab mõista „totaliseerunud“ rahva uskumatut käitumist, näiteks inimeste liialdatud valmisolekut ohverdada isiklikud huvid solidaarsuse nimel kollektiiviga (st massidega), ning ülimat sallimatust teisitimõtlejate suhtes ja silmatorkavat vastuvõtlikkust pseudoteadusliku indoktrineerimise ja propaganda suhtes.”

Järgnevalt jagame Sinuga seitset põhjust Vabaduste portaali toetamiseks:

1) Vabaduste portaal seisab isikuvabaduste eest

Vabadus tähendab elada oma elu nii, nagu peame õigeks, austades samas teiste samasugust õigust. Meie isikuvabadusi ohustab võimudele omane instinkt neid vabadusi piirata ja oma kontrolli laiendada.

Vabaduste portaal kaitseb iga vaba mehe ja naise õigust vabale sõnale ja mõttele ning otsustele oma tervise, elukorralduse ja privaatsuse üle.

Toeta meie julget tööd, et kajastada varju jäävaid vaatenurki ja võidelda isikuvabaduste eest nii Eestis kui Euroopas. Aita meil ehitada mõtte- ja teabeplatvormi, mis pakub olulist mõtteainet ja kaitseb Sinu privaatsust.

2) Vabaduste portaal kaitseb sõnavabadust

Vaba sõna piiratakse nii idapoolsetes autoritaarsetes riikides kui kahjuks üha enam ka Euroopas, nii vihakõneseaduste kui tsensuuri kaudu sotsiaalmeedias. Kahjulikku vihakõneseadust tahetakse importida ka Eestisse ja Vabaduste portaal on selle vastu juba tegutsemas.

Toeta seismist vaba sõna eest, sest sõnavabaduse vähenedes algab ühiskonnas allakäik.

3) Vabaduste portaal seisab vaba ja julge mõtte eest

Mõttevabadus tähendab vabadust omada veendumusi, nende pärast kartmata ja sõltumata enamuse seisukohtadest. Samuti vabadust igasugusest survest – eriti nende poolt, kes teostavad reaalset võimu teiste üle.

Kahjuks on meelsuskontroll levimas tänapäeval ka Läänes, kus selle saavutamise vahenditeks on häbimärgistamine, karjääride tühistamine ja nende avalik tõrjumine, kes ei järgi võimude propageeritud seisukohti.

Aita meil kaitsta mõttevabadust ja seista vastu survele laiendada meelsuskontrolli.

4) Vabaduste portaal kaitseb Su vabadust korraldada oma elu ise, st ise otsustada, mida süüa, millega sõita ja kuidas elada

Võimudele on ikka omane instinkt piirata isikuvabadusi ja sekkuda inimeste elukorralduse valikutesse. Kliimamuutuste põhjusena näidatakse nüüd must-valgelt vaid inimtegevust ja sellega õigustatakse üha laienevat sekkumist meie eludesse, st piiranguid liikumises, toitumises, majapidamises ja elatise teenimises. Ka Eestis valmistatakse ette nn kliimaseadust, mis toob kaasa piiranguid ja kohustusi.

Toome Sulle usaldusväärse teabe, et saaksid vabaks kliimahirmust.

5) Vabaduste portaal seisab vabade terviseotsuste eest

Koroonakriis tõi esile vajaduse kaitsta inimeste vaba valikut oma tervise üle. Varem ei ole seda vabadust nii selgelt rikutud ega eiratud teadliku nõusoleku põhimõtet.

Paljudes riikides asuti rakendama puna-Hiinast pärit ebatõhusaid sunnipoliitikaid, nagu ühiskondade lukustamine, liikumiskeelud ja maskisundus, mis rikkusid tugevalt isikuvabadusi. Paljud pidid alluma meditsiinilisele sekkumisele ehk vaktsineerimisele, sest vastasel korral oleksid nad kaotanud oma karjääri, sissetuleku ja liikumisvabaduse. Selliseid tõsiseid isikuvabaduse riiveid ja piiranguid tervete inimeste suhtes põhjendati vajadusega võidelda viirushaigusega, mille suremusnäitaja alla 70-aastastele oli 0,05% ja lastele 0%.

Töötame selle nimel, et midagi säärast enam ei korduks ja kaitseme inimeste õigust teha vabu ja teadlikke terviseotsuseid.

6) Vabaduste portaal seisab teadusvabaduse eest

Kinnistunud teadust ehk settled science’it ei ole olemas. Kui keegi väidab, et teadus on kinnistunud ja teaduslik debatt lõppenud, siis on ta sellega juba astunud teadusest väljapoole.

Koroonakriisi ajal räägiti, et teadus õigustab ühiskondade lukustamisi, asutuste ja koolide sulgemisi ning vaktsineerimisele sundimist. Teisitiarvajatest teadlasi kiusati taga, vallandati ja tsenseeriti. Nüüd esitatakse meile kliimamuutuste inimtekkelist põhjust kinnistunud teadusena. Teise veendumusega teadlasi jäetakse ilma teadusrahadest, neid tsenseeritakse ja surutakse teadusmaailmast välja.

Aita kaasa, et teaduslik arutelu oleks elav ja vaba, välisest survest ja mõjutusest sõltumatu.

7) Vabaduste portaal kaitseb Sinu digitaalset privaatsust

Privaatsus digimaailmas on 21. sajandil hädavajalik, sest uusi tehnoloogiaid saab kahjuks kasutada ka pahatahtlikel eesmärkidel. Ajalugu on näidanud, et eraelu puutumatuse kaitset on tihti rakendatud liiga hilja ehk alles siis, kui rikkumised on juba toimunud.

Tehisintellekti ajastul on rikkumiste varajane avastamine ja teadlikkuse tõstmine meie privaatsuse kaitse eelduseks.

Toeta digitaalset privaatsuse kaitset, mis on kilp digimaailmas ohtude vastu.

Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!
TOETA SOBIVA SUMMAGA TÄNA
Kommentaaride teavitused
Teavitus
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments