Uudised maailmast: näotuvastustehnoloogia tungib peale, USA rahastab uut mRNA-vaktsiini ja Saksamaa jagab sisserändajatele passe

Lisaks: USA jätab AI arendamise nimel söejaamad tööle ja transideoloogia Šotimaa koolides.

Vabadused.ee toimetus paneb iga nädal kokku ülevaate silma jäänud olulistest uudistest või nende uudiste alakajastatud nüanssidest, mis vääriksid enam tähelepanu.

Viimase nädala jooksul jäid toimetusele silma järgmised teemad:

Ühendkuninriigi näitel: näotuvastussüsteemid levivad aina laiemalt – need ka eksivad, aga tegelikult on probleem sügavam.

Ühendkuningriigis on tänaseks reaalsuseks kujunenud olukord, kus näotuvastussüsteeme kasutavad politseinikud, poed ja igasugu muud ärid ning teised avaikud kohad. Seejuures nii mõnigi kord tuvastab süsteem inimese valesti, kuid ametivõimud või poepidajad tülitavad teda ikkagi ning panevad ebameeldivasse olukorda.

BBC toob oma hiljuti avaldatud ülevaates esile näiteks loo, milles Sara nimeline naisterahvas läks poodi šokolaadi ostma. Vähem kui minut pärast poodi sisenemist tuli poe töötaja tema juurde ja ütles talle, et ta on varas. Poe poolt kasutatav Facewatch’i nime kandev näotuvastussüsteem oli temas ära tundnud kellegi teise. Seda tehnoloogiat kasutavad Ühendkuningriigis mitmed suured poeketid. Sara kott otsiti läbi ning ta sunniti poest väljuma. Talle öeldi, et ta ei saa enam siseneda poodidesse, mis sellist tehnoloogiat kasutavad. Facewatch hiljem siiski kirjutas talle ja tunnistas eksimust.

Teise näitena toob BBC esile süsteemi kasutamise politsei poolt. Briti politseil on kasutusel bussid, mille katusel olevad kaamerad saavad ümbruskonda filmida. Piirkonnas, kus buss tegutseb, jäädvustatakse tuhandete mööduvate inimeste näokujutised ning võrreldakse neid reaalajas andmebaasides olevate isikute fotodega. Kui mõni mööduvatest inimestest juhuslikult sarnaneb mõne tagaotsitavaga, lähevad politseinikud temaga vestlema ja vajadusel arreteerivad ta. Päeval, mil BBC politseinikega kaasas käis, arreteeriti otse tänavalt selle tehnoloogia abil kuus inimest. Kokku on tehnoloogia abil tänavu arreteeritud 192 tagaotsitavat. Samas tuleb ka politseil ette eksitusi – valesti identifitseeritakse üks inimene 40-st süsteemi poolt tuvastatud tagaotsitavast.

Teisalt ei ole probleemiks selliste tehnoloogiate juures tegelikult see, et need eksivad. Need võivad ka töötada veatult, kuid sisuliseks murekohaks on inimeste massiline jälgimine ja kontrollivõimalused, mida selline süsteem võimule kokkuvõttes annab. Ehk küsimus ei ole pelgalt inimese õiguses privaatsusele ja sellele, et riik oma nina asjatult kodaniku ellu ei topiks, vaid sellest tulenevalt ka võimalikes negatiivsetes stsenaariumites, mille järgi võim hakkab selliste tehnoloogiate kasutusala järjest laiendama ning inimeste igapäevaseid toimetusi selle abil aina enam kontrollima ja piirama. Inimeste massilises jälgimises on teatavasti esirinnas tänane puna-Hiina diktatuuririik ja selliste tehnoloogiate lai levik ning lubamine võib ka meid kallutada isikuvabadusi aina jõulisemalt piirava ühiskonna suunas.

Siin on näiteks üks juba algselt 2018. aastal avaldatud ajakirjanduslik ülevaade Hiina arengutest näotuvastustehnoloogia vallas (inglise keeles):

Hiina järel mõningase viivitusega on näotuvastustehnoloogia kasutus nüüd hoogustumas ka Euroopas. Ühendkuningriigi näitel: aastatel 2020 kuni 2022 kasutas Metropolitan Police eelpool kirjeldatud viisil näotuvastustehnoloogiat üheksal korral. 2023. aastal aga juba 23 korral ja tänavu on seda kasutatud 67 korda.

Ühendriigid rahastavad kümnete miljonitega uue mRNA-vaktsiini katseid

Ameerika Ühendriikide valitsus on sõlmimas kokkulepet vaktsiinitootjaga Moderna, mille kohaselt rahastataks ettevõtte eksperimentaalsel mRNA-tehnoloogial põhinevate linnugripi vastu mõeldud vaktsiinide inimkatseid. Ühendriikide biomeditsiini teadus- ja arendusasutus (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) panustab katsete tegemisse kümneid miljoneid dollareid. Eesmärk on katsetused edukalt lõpule viia ja toota riigi varude tarvis suur hulk linnugripi H5N1 vastu mõeldud vaktsiine.

Nii valmistub Ühendriikide valitsus uueks pandeemiaks, sest räägitakse võimalusest, et praegu kodulindude ja -loomade seas leviv ning surmasid põhjustav linnugripp võib ka inimeste seas levima hakata ning pandeemia põhjustada.

Mõnede terviseametnike sõnul on tegemist väga hea uudisega. Maailma Teviseorganisatsiooni (World Health Organization, WHO) juhtivteadlane Jeremy Farrar nimetas Ühendriikide panust oluliseks sammuks edasi. Teine WHO esindaja Maria Van Kerkhove märkis, et see näitab ameeriklaste aktiivset pandeemiaks valmisolekut.

Sellest, et mRNA-vaktsiinidel on tõsised kõrvalmõjud, eelistavad terviseametnikud endiselt mitte rääkida. Foto: Wikimedia Commons.

Kumbki neist ei maininud aga sama mRNA-tehnoloogiaga seotud väga tõsiseid probleeme. Nagu tänaseks hästi teame, on samal tehnoloogial põhinevate koroonavaktsiinidega seotud kõrvaltoimed, mis võivad inimestele põhjustada nii püsivaid vigastusi kui ka surma. Seega ei saa neid tooteid pidada ohutuks, nagu laialdaselt väideti. Nende vaktsiinide teine müügiargument seisnes selles, et need on koroonaviiruse tõrjumisel ülimalt tõhusad. Et see väide paika ei pidanud, võisime jooksvalt kogeda juba Covid-kriisi ajal – seda, kas need suudavad nakatumist ja nakkuse edasikandumist vältida, katsete käigus isegi ei testitud ning seda need ka ei suutnud. Oleme Covid-vaktsiinidega seotud probleeme põhjalikult kajastanud erinevates artiklites ja analüüsides, nt üht teemat käsitlevat analüüsi saad lugeda siit.

Saksamaa keset sisserändajatega seotud jõhkrat seksuaalkuritegude lainet: mullu anti kodakondsus rekordarvule võõrastele

Saksamaa statistikaameti andmetel sai mullu Saksamaa kodanikuks 200 000 sisserändajat, mis on viimase 25 aasta suurim arv, vahendab Remix News. Ülekaalukalt suurima rühma uutest kodanikest moodustavad süürlased – 75 485. Uute süürlastest kodanike keskmine vanus on 24.5 aastat ja 64% neist on mehed. Saksamaal on nad viibinud keskmiselt 6.8 aastat, mis tähendab, et suurem osa saabusid riiki juba põgenikekriisi ajal aastatel 2014-2016.

Foto on tehtud suure migratsioonikriisi ajal Budapestis 04.09.2015, kui Süüriast ja mujalt saabuvad migrandid Saksamaa kantsleri Angela Merkeli sõnumitest innustatuna Saksamaa poole rändasid. “Ma tahan minna Saksamaale,” on seina peal suurelt kirjas. Foto: Elekes Andor/Wikimedia Commons.

Teisel kohal olid Türgist pärit inimesed, kellest sai mullu Saksamaa passi omanikeks 10 735. Uute kodanike päritolumaa poolest kolmandal kohal oli Iraak 10 710 inimesega. Neile järgnesid rumeenlased, afgaanid, iraanlased, ukrainlased ja poolakad.

Saksamaa sisserändega seotud kulud on igal aastal umbes 36 miljardit eurot, kusjuures miljonid sisserändajad on töötud või teevad tööd väikese koormusega. Samuti on sisserände tõttu surve all Saksamaa haridussüsteem ja plahvatuslikult on kasvanud koolivägivald.

Sisserändajatega seotud jõhker vägivald, sh vägistamised jm seksuaalrünnakud, on suur probleem aga kogu ühiskonnas. Näiteks hiljuti juhtisime tähelepanu asjaolule, et Saksamaa rongivõrgus on kuritegude, sh seksuaalkuritegude, arv järsult kasvanud. Seejuures ei ole õiguskaitseasutused ja prokuratuur avaliku korra kaitsmisel ning vägistamiste ärahoidmisel oma ülesannete kõrgusel. Näiteks ründas Süüriast pärit immigrant Berliinis seksuaalselt 78-aastast naist ja vahistati, kuid prokurör lasi mehe uuesti vabadusse. Mõned tunnid hiljem vägistas mees 23-aastase naise.

Sisserändajate kodanikuks saamist suurendab Saksamaal ka sel aastal vastu võetud seadus, mis Saksamaa passi saamise korda ja aega oluliselt lühendab.

Ühendriigid lükkavad söeenergiast loobumist edasi: tehisintellekt vajab elektrit

Uue põlvkonna tehnoloogiad vajavad rohkelt energiat, mistõttu Ameerika Ühendriigid lükkavad edasi söejaamade kinnipanekut, vahendab Financial Times. Kuivõrd söejaamad suudavad erinevalt tuule- ja päikeseenergiast pakkuda stabiilset elektritoodangut, mis suudavad elektrivõrke üleval hoida, ei jäägi praeguses seisus muud üle, kui neid töös hoida. Mõistagi läheb see vastuollu Ameerika Ühendriikide presidendi Joe Bideni administratsiooni kuulutatud eesmärkidega CO2-pöörde nimel söeenergia tootmist vähendada. Valge Maja on lubanud, et 2035. aastal toodetakse elektrienergiat ilma CO2 emissioonideta.

Eriti energiamahukas on seejuures tehisintellekti arendamine, milles Ühendriigid soovivad esirinnas olla. Rahvusvahelise Energiaagentuuri (International Energy Agency, IEA) hinnangul kasutab tehisintellekt peaaegu 10 korda rohkem elektrit kui Google’i otsimootor. Energiavajadus riigis kasvab järgneva viie aasta jooksul 4.7%.

Google’i otsimootriga võrreldes vajab ChatGPT 10 korda rohkem energiat. Foto: Wikimedia Commons/Public domain.

Praeguste plaanide kohaselt suletakse Ühendriikides kümnendi lõpuks söejaamu koguvõimsusega 54 GW, mis moodustab Ühendriikide elektritootmise koguvõimsusest 4%. Mullusega võrreldes on söejaamade sulgemise eesmärki vähendatud 40% võrra. Samas on söeenergia tootmist Ühendriikides juba varem jõuliselt vähendatud. Kui mullu moodustas see 16% kogu toodetud energiast, siis 2014. aastal oli see 40%.

Ühendriikide kivisöe eksport on aga jõuliselt kasvanud. Näiteks mullu eksporditi 32.5 miljonit tonni kivisütt, mis on viie viimase aasta kõrgeim näit. Suurimaks ostjaks oli jõuliselt söeenergiat arendav India.

Šotimaa: 95% koole lubab lastel oma sugu ise “valida”

Šotimaa naiste õiguste eest seisva rühmituse For Women Scotland avaldatud ülevaate kohaselt lubab enamik sealsetest koolidest õpilastel identifitseerida end sellesse soosse, millesse nad tahavad, vahendab The Telegraph. Seejuures said naisõiguslased läbi viidud uuringu tulemusel teada, et üheksa kooli kümnest õpetas lastele ebateadust – seda, et inimestel on olemas sooline identiteet, mis võib erineda nende bioloogilisest soost.

Olukord koolides on selline, et kui poiss või vanemates klassides juba arenenud noormees identifitseerib end tüdrukuna, siis 95.4% koole Šotimaal nõustubki sellega. Seejuures ei tähenda nõustumine, et seda tehakse vaid sõnades, vaid sellel on praktilised tagajärjed – end tüdrukuna esitlevatel noormeestel lubatakse osa võtta tüdrukute kehalise kasvatuse tundidest ning jagada nendega tualett- ja riietusruume.

Kusjuures oluline on ka tähele panna, et ainult 4% koolidest teatavad lapse soolisest segadusest ka lapsevanematele.

Transideoloogia ja eriti soomuutmisega seotud nn terviseteenused on Suurbritannias pärast Inglismaa riikliku tervishoiuteenistuse (National Health Service England – NHS) tellitud dr. Hilary Cassi raporti avaldamist jõulist kriitikat saanud. Ülevaade hoiatas, et alla 25-aastaste soolisse segadusse tuleks meditsiiniliste vahenditega sekkumise mõttes suhtuda äärmise ettevaatusega ja tõi välja üksjagu häirivaid asjaolusid, mis soomuutmise-meditsiiniks nimetatud teenusega laste puhul kaasas on käinud. Tõdeti, et kuivõrd pöördumisi soomuutmis-kliinikusse oli palju, proovisid selle töötajad võimalikult kiiresti soosegaduses lapsele erinevaid sekkumise meetodeid määrata. Sekkumiste all on silmas peetud näiteks puberteedi blokaatoreid ja tugevaid vastassugupoole hormoone ning laste kasvades ka kirurgilisi lõikusi. Näiteks tuli välja, et blokaatoreid ja hormoone anti juba 12-aastastele lastele. Kui lapsed said 17, suunati paljud täiskasvanute soo-teenistusse kirurgiliseks sekkumiseks, näiteks rindade eemaldamiseks. Mõistagi põhjustavad blokaatorid ja hormoonid kui muud protseduurid laste ja noorte tervisele pöördumatut kahju.

Ka Šotimaal valitsev Šoti Rahvuspartei (Scottish National Party, SNP) oli sunnitud raportile reageerima, keelates puberteedi blokaatorid ja osalt oli see ka põhjuseks, miks lagunes nende liit rohelistega ning esimene minister Humza Yousaf tagasi astus. Kuid näiteks koolidele mõeldud juhend, mis käsib õpetajatel laste soosegadust ja nn sotsiaalset üleminekut ühest soost teise toetada, kehtib endiselt.Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!
TOETA SOBIVA SUMMAGA TÄNA
Kommentaaride teavitused
Teavitus
2 Kommentaari
Enim hääli saanud
Uuemad Vanemad
Inline Feedbacks
View all comments

Varsti toetan.Eelnevalt on olnud mitmeid erinevaid ja vajalikke annetusi teha.
H.K.

Mis on AI tugevus? Kui seda hästi koolitada, siis saab sellest hea juhendaja. USA sõjavägi kasutab seda. Mehhiko maffia kasutab seda. Brighteon lõi ka oma variandi. Kui oskad õpetajat koolitada ja siis küsida õigeid küsimusi ja mitte käega lüüa esitatud vastustele, siis saab asja.