Uudised maailmast: Saksamaa ülikallis “rohepööre”, briti parlamendirühm liigsuremusest ja tumedad paljastused soomuutmise õhutajatest

Lisaks: elektriautode kõrge õhusaaste ning poisid tüdrukute jalgpalliliigas.

Kui meeldib:
Jaga postitust:
Toeta järgmise loo valmimist
Toeta täna

Vabadused.ee toimetus paneb iga nädal kokku ülevaate silma jäänud olulistest uudistest või nende uudiste alakajastatud nüanssidest, mis vääriksid enam tähelepanu.

Viimase nädala jooksul jäid toimetusele silma järgmised teemad:

Briti parlamendirühm nõuab andmete väljastamist suremuse kohta pärast Covid-vaktsineerimist

21 Ühendkuningriigi parlamendi liiget süüdistavad riigi tervishoiuministrit andmete varjamises, mis võiks nende hinnangul seostada Covid-vaktsiinid viimaste aastate liigsuremusega, vahendab The Telegraph. Erinevate erakondade saadikutest koosnev parlamendirühm, mis on kokku tulnud, et taganrjärele hinnata riigi käitumist Covid-kriisis, kritiseerib minister Victoria Atkins’le ja mitmele ametiasutusele adresseeritud kirjas ka nn vaikimise müüri, mis liigsuremuse ja vaktsiinide teemal valitseb. Kirjas viidatakse “kasvavale avalikule ja professionaalsele murele”, mis on seotud pärast 2020. aastat märkimisväärselt kasvanud liigsuremusega. Varem on vastutavad ametiisikud Ühendkuningriigi kõrges liigsuremuses süüdistanud Covid-pandeemia tagajärgi, nt vahepealset osalist ravi peatamist, ning pikki ravijärjekordi. Parlamendisaadikud nõuavad aga, et neile avaldataks andmed, mis on valitsusel seni väita lubanud, et “puuduvad tõendid”, mille järgi liigsuremust saaks seostada Covid-vaktsiinide massilise manustamisega. “Kui need andmed on tõepoolest olemas, siis palun jagage neid; kui põhjalikud uuringud on sellise seose juba välistanud, siis palun jagage asjakohaseid aruandeid,” seisab kirjas. “Siin ei ole kohta pimedale usule.”

“Liitu miljonitega, kes juba on vaktsineeritud,” kutsus 2021. aastal inimesi üles Suurbritannia tervishoiusüsteemi reklaamikampaania. Nüüd uurivad parlamendisaadikud, kas vaktsiinid võisid põhjustada riigis enneolematult kõrge liigsuremuse. Foto: John Cameron/Unsplash.

Avalikustada palutakse andmed, milles on näidatud inimeste Covid-vaktsiiniga süstimise kuupäev ja kui inimene on pärast seda surnud, siis ka tema surma kuupäev. Märgiline on, et kuigi avalikkusega neid andmeid ei ole jagatud, on need tehtud kättesaadavaks vaktsiine tootnud ravimifirmadele. Saadikud nõuavadki, et samadel anonüümsetel alustel tehtaks andmed ka avalikult kättesaadavaks ning märgivad, et ühtegi usutavat põhjust, miks seda ei peaks tegema, ei tundu olevat.

Tegemist ei ole ainsa kriitikaga, mida briti parlamendisaadikud sealsete rahvatervisega tegelevate riigiasutuste suhtes seoses nende tegevusega Covid-pandeemia ajal ja selle tagajärgedega tegelemisel, viimasel ajal teinud on. Eelmise nädala uudiste ülevaates kirjutasime, et sama parlamendirühm soovib Suurbritannia ravimiameti tegevuse uurimist seoses sellega, et ametkond viivitas 2021. aastal kuude kaupa avalikkuse teavitamisega Covid-vaktsiinide ohtlike kõrvalmõjude kohta.

Saksamaa riigikontroll: üleminek taastuvenergiale tähendab 460 miljardi eest elektrivõrgu investeeringuid

Saksamaa riiklik auditeerimisasutus, sarnane Eesti riigikontrollile, avaldas raporti, milles märkis, et Saksamaa keskendub oma energiamajanduse ümberkorraldamisel kitsalt kliimaeesmärkidele, kuid jätab muud energiamajanduse mõttes üliolulised asjaolud arvestamata. Asutuse teate kohaselt peaks energiapoliitika lisaks kliima teemadele keskenduma ka laiemalt keskkonnasõbralikkusele ning samal ajal ka tarnekindlusele ja taskukohasele hinnale.

Audiitorid märgivad, et Saksmaa energiamajanduse riskid on võrreldes 2021. aastal avaldatud eelmise raportiga kõigis energiapoliitika valdkondades paranemise asemel süvenenud. Nii ei ole tegelikult valitsuse poolt eesmärgiks võetud tempos suudetud arendada taastuvenergia võimsusi. Kuna taastuvenergia – tuul ja päike – sõltuvad hooajast ja ilmaoludest, tuleb arendada ka reservvõimsusi, mis tarnekindluse tagaks. Ka seda ei ole valitsus audiitorite hinnangul teha suutnud.

Uute võimsuste kõrval tuleb teha investeeringuid ka elektrivõrku, et need sellega liituda saaks – audiitorite sõnul on võrgu laiendamine 6000 kilomeetrit ja seitse aastat graafikust maas. Mis aga veelgi olulisem: võrgu laiendamine on väga kallis. Riigiaudiitorite arvutuste kohaselt tuleb elektrivõrkude laiendamisse kuni 2045. aastani inveteerida enam kui 460 miljardit eurot. Seda on üle nelja korra rohkem kui aastatel 2007-2023. Raportis märgitakse, et kui kõrged elektrihinnad on Saksamaa ettevõtetele ja kodumajapidamistele juba praegu koormaks, siis taastuvenergia tootmisele üleminek toob nii võrgu-investeeringute kui muude kulude tõttu kaasa elektrienergia jätkuva hinnatõusu.

Üleminek tuule- ja päikesenergiale tähendab suuri kulutusi ka elektrivõrkudesse – Saksamaa riiklikud audiitorid hindavad riigi investeeringuvajaduseks järgneva kahe aastakümne jooksul 460 miljardit eurot. Foto: Wikimedia Commons.

Samuti märgitakse, et kuigi taastuvenergia laiem kasutuselevõtt vähendab kasvuhoonegaaside heidet, on sellel muud negatiivsed keskkonnamõjud. Võimsuste püstitamisel kahjustatakse näiteks bioloogilist mitmekesisust, kuid andmed selliste oluliste keskkonnamõjude kohta on ebapiisavad või puuduvad üldse. Seetõttu tuletavad audiitorid valitsusele meelde, et ka selle poolega võrrandist tuleb tegeleda.

Andmeleke paljastab: soomuutmisoperatsioonide propageerijad-praktiseerijad rikuvad jämedalt meditsiinieetikat

Ameerika Ühendriikide mõttekoda Environmental Progress avaldas sel nädalal dokumendid, mis paljastavad maailma ühe juhtiva transideoloogiat ja nn soomuutmisprotseduure propageeriva asutuse siseelu. End Maailma Transsooliste Tervishoiu Ühenduseks (World Professional Association for Transgender Health – WPATH) nimetav organisatsioon on sedavõrd mõjukas ja hästi rahastatud, et mõjutab nn soo vahetamisega seotud poliitikat suures osas maailmast. Lihtsamalt öeldes on muidugi tegemist ühinguga, mis propageerib seda, et nn soomuutmine oleks noortel poistel ja tüdrukutel võimalik juba varasest east ning soovitab selleks kasutada nn puberteeti pärssivaid preparaate, muid hormoonravimeid ja kirurgilist sekumist.

Dokumendid näitavad, et kirjade järgi transsooliste tervise eest võitleva ühingu liikmed tegelikult oma soo suhtes segadusse sattunud inimeste tervisesse tõsiselt ei suhtu. Andmetest selgub, et organisatsiooni liikmed arutavad sageli protseduuride üle, mida võib meditsiiniteaduse seisukohast pidada improviseerituteks ning on täiesti teadlikud sellest, et lapsed ja noorukid ei suuda mõista, milliseid tagajärgi nn soomuutmisega alustamine endaga kaasa toob. Mõnel juhul ei suuda seda mõista ka nende laste vanemad. Näiteks tuleb aruteludest välja, et ollakse väga hästi teadlikud, kuidas hormoonide manustamine inimese organismi nõrgestab ja et sellisel “ravil” võivad olla surmaga lõppevad kõrvaltoimed. Samuti tuleb dokumentidest välja, et patsientidel, kellel on vaimse tervise probleemid, lubatakse alustada “soomuutmisega”, sh hormonaalse ja kirurgilise sekkumise kaudu. Samuti nähtub dokumentidest, et ühingu töötajad või sellega seotud arstid on väga hästi teadlikud sellest, et nad soovitavad alaealistele nende elu pöördumatult muutvaid meditsiinilise sekkumise meetodeid, mille pöördumatuid tagajärgi lapsed ei saagi ilma tõsise selgitamiseta mõista. Nn hormoonravi ja kirurgilise sekkumise tagajärjeks on tihti eluaegsed vigastused, viljatus, vähk vms. Selgitustöö jäetakse aga tegemata. Dokumentidest selgub, et kirurgilisi “soomuumisoperatsioone” kaalutakse isegi 14-aastase lapse puhul ja vastassugupoole hormoonide võtmist soovitatakse 13-aastasele hilise arenguga lapsele.

Trans-liikumist paljastava lekke avaldanud mõttekoja Environmental Progress asutaja ja juht Michael Shellenberger märkis, et nn transsoolistele mõeldud meditsiiniteenuste näol ei ole tegu meditsiiniga. Foto: Wikimedia Commons.

Mõttekoja Environmental Progress asutaja ja juht Michael Shellenberger märkis, et dokumendid paljastavad selgelt, et see, mida nimetatakse antud juhul soomuutmise alaseks meditsiiniks (gender medicine), ei ole tegelikult meditsiin ja sellel puudub ka teaduslik tagapõhi. “See ei ole meditsiin, sest meditsiinis on esimene reegel mitte kahjustada. Ja selleks (protseduuride läbiviimiseks – HS) on vaja teadlikku nõusolekut (informed consent),” ütles ta.

Kõik lekitatud dokumendid tegi mõttekoda ka avalikult kättesaadavaks.

Uuring: elektrisõidukid tekitavad bensiinimootorist rohkem õhusaastet

Kuivõrd elektriautod on sisepõlemismootoriga autodest märkimisväärselt raskemad, tekib nende tõttu rohkem õhusaastet, vahendab The Daily Mail üht asjakohast uuringut. Emissioonide hindamisega tegeleva ettevõtte Emissions Analytics tehtud uuringus leiti, et elektriautod on keskmiselt 30% raskemad kui bensiinimootoriga sõidukid, mistõttu nende pidurid ja rehvid kuluvad kiiremini kui tavaliste autode puhul. Kiire kulumine tähendab aga, et õhku satub rohkem väikeseid tahkeid osakesi, mis sageli on ka mürgised. Arvestuste kohaselt eraldavad elektriautode pidurid ja rehvid 1850 korda rohkem selliseid tahkeid osakesi võrreldes sisepõlemismootoriga autodega, mille heitgaaside väljalasketorud on tänapäeval varustatud heitmeid vähendavate filtritega.

Ehkki elektriautot kujutatakse keskkonnasõbraliku ehk “rohelise” valikuna, on mitmes aspektis tegemist keskkonnavaenulikuma tootega kui sisepõlemismootoriga auto. Foto: Michael Marais/Unsplash.

Selline tahkete osakeste saaste võib inimestel suurendada terviseprobleeme, sh põhjustada südamehaigusi, astmat, kopsuhaigusi ning äärmuslikel juhtudel vähki ning enneaegset surma. Uuring tõi ka välja, et võrreldes sisepõlemismootori heitgaasidega, satub enamik rehvide ja pidurite kiire kulumise tõttu eralduvatest tahketest osakestest pinnasesse ja vette.

Uuring valmis tegelikult juba 2022. aastal, kuid seda hakati nüüd taas esile tõstma ühe Wall Street Journal’is avaldatud arvamusatikli tõttu, mis uuringule viitas.

Inglismaa jalgpalliliit ähvardab tüdrukute liigat: kui poisse mängima ei luba, paneme teid kinni

Inglismaa Jalgpalliliit ähvardab sulgeda riigi ühe suurema tüdrukute jalgpalliliiga, kuna selle juhid keelduvad lubamast poisse tüdrukute võistkondadesse, vahendab The Daily Mail. Jalgpalliametnike ja West Riding’u tüdrukuteliiga korraldajate vaheline lahkehli sai alguse sellest, et ühe poisi vanemad kaebasid, et nende pojal ei ole lubatud tüdrukute sarjas osaleda. Poisi vanemad selgitasid, et nende laps ei soovi koos teiste poistega mängida, sest tema tase ja võimekus on neist kehvem ning seetõttu peaks ta saama liituda tüdrukute liigaga. Eitava vastuse tõttu teavitati asjast kohalikku jalgpalliliidu osakonda, mis asus liigat survestama ning ähvardab neid võimaliku sulgemisega, kui poisil mängida ei lubata.

Tänapäeva maailmas peab aina rohkem inimestele selgitama, et poisid ja tüdrukud, mehed ja naised, on erinevad ja seetõttu on ka sporditegemisel naiste ja meeste arvestus. Ent näib, et aina rohkem inimesi teeb näo, et see ei jõua neile kohale. Foto: Hal Gatewood/Unsplash.

Liigas mängib rohkem kui 300 võistkonda, kuhu kuulub vähemalt 6000 alla 18-aastast tüdrukut. Jalgpalliliit on aga kehtestanud poliitika, mille kohaselt “soolise võrdõiguslikkuse” nimel peavad kõik alla 16-aastaste võistkonnad lubama mängima nii poisse kui tüdrukuid, ehkki samas tunnistatakse, et poiste tugevam füüsis võib panna tüdrukud ebasoodsasse olukorda.

Nii liigat juhtivad ametnikud kui võistkondade treenerid näevad, et poiste liitumises tüdrukute liigaga peitub väga suur oht ja kavatsevad sellele vastu võidelda. Inglismaal on ka liigasid, milles mängivad mõlemast soost lapsed koos ning poiss saaks ka nendega liituda. Samal ajal näevad treenerid ka sellistes liigades suurt probleemi. Ühe naisklubi juht ütles, et neile on sellistest nn segaliigadest tulnud mitmed tüdrukud, kes ei saanud seal mängida – neile ei söödetud näiteks palli ja füüsiliselt tugevamate poiste liigjõulise mängu tõttu on mõnelgi juhul asi lõppenud tüdrukutele luumurruga. Treeneri sõnul on mitmed lapsevanemad talle teatanud, et poiste liitudes kavatsevad nad oma tütred trennist ära võtta.

Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!
TOETA SOBIVA SUMMAGA TÄNA
Kommentaaride teavitused
Teavitus
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments