Uudised maailmast: Prantsusmaa ehitamas orwellilikku jälgimissüsteemi, Fauci ärgitusel Covidi laboripäritolu vastu ja FBI kui sotsiaalmeedia tsensuurimasin

Lisaks: Euroopa Komisjoni voliniku soov sotsiaalmeediat sulgeda ja "problemaatiline" meieisa palve.

Vabadused.ee toimetus paneb iga nädal kokku ülevaate silma jäänud olulistest uudistest või nende uudiste alakajastatud nüanssidest, mis vääriksid enam tähelepanu.

Viimase nädala jooksul jäid toimetusele silma järgmised teemad:

  • Prantsusmaa politsei sai õiguse läbi kodaniku telefoni tema järele nuhkida
  • Raport: Covid-19 laboripäritolu eitanud mõjukas teadustöö valmis Fauci ärgitusel
  • FBI tsenseeris Ukraina luure soovil põhjendamatult ameeriklasi
  • Kas meieisapalve on sõna “isa” tõttu problemaatiline?
  • Euroopa Komisjoni prantslasest volinik ähvardab taas sotsiaalmeedia ettevõtteid allumatuse korral sulgemisega

Prantsusmaa uus seadus lubab politseil nuhkida kodaniku järele tema enda telefoni kaudu

Prantsusmaa parlament võttis juuli alguses vastu seaduse, mis annab politseile volituse määrata kahtlustatavate asukohta nende telefonide või muude seadmete kaudu, vahendab Le Monde.

Uue seaduse järgi saab Prantsusmaa politsei kahtlustatavate järel nuhkida, lülitades nende telefonis või teistes seadmetes sisse kaamera, mikrofoni ja GPS-i.

Oodatult on uus seadus saanud laiaulatuslikku kriitikat, kuna see mitte ainult ei riiva, vaid rikub otseselt isikuvabadusi ja põhiõigusi, sh õigust eraelu puutumatusele, sõnumisaladusele, vaba liikumist jm. Prantsusmaa justiitsminister Éric Dupond-Moretti ütles, et tema hinnangul pole see seadus küll George Orwelli 1984 laadse totalitaarse ühiskonna sarnane ning on sellest kaugel. Tema arvates hakkab see puudutama väheseid ehk igal aastal ainult kümneid kriminaaluurimisi riigis. „Inimeste elud saavad seadusega päästetud,“ lisas ta.

Prantsusmaa justiitsminister Éric Dupond-Moretti. Foto: Wikimedia Commons.

Artikli kohaselt saab kodaniku telefoni jälitustegevuseks kasutada raske kuriteo uurimise korral, selle peab heaks kiitma kohus ja periood, kus seda tehakse, ei tohi olla pikem kui kuus kuud. Samuti märgitakse artiklis, et tundliku iseloomuga ametite, nagu arstide, ajakirjanike, advokaatide, kohtunike ja parlamendi liikmete puhul ei ole selline telefoni tungimine õigustatud.

USA Kongressi raport: Covid-19 laboripäritolu eitanud mõjukas teadustöö valmis Fauci ärgitusel

Ühendriikide Kongressi esindajatekoja koroonaviiruse päritolu uuriv alakomisjon kuulas teisipäeval tunnistajatena üle mikrobioloogi ja immunoloogi dr. Robert Garry’t ja evolutsioonibioloogi dr. Kristian Andersen’i. Just nemad kahekesi moodustasid viieliikmelise teadlaste rühma tuumiku, mis avaldas ajakirjas Nature Medicine 2020. aasta märtsis väga mõjukaks osutunud artikli, mille väitel SARS-CoV-2 näol ei ole tegemist laboris loodud ega manipuleeritud viirusega.

Seejuures on huvitav, et vahetult enne artikli kirjutamist olid mehed vastupidisel seisukohal. Andersen kirjutas sama aasta veebruari alguses Ühendriikide koroonapoliitika „näoks“ kujunenud Riikliku Allergia- ja Nakkushaiguste Instituudi (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID) toonasele juhile Anthony Fauci’le, et viiruse “mõned omadused näevad välja (potentsiaalselt) konstrueeritud”. Pärast arutelu Fauci, Riiklike Rahvuslike Terviseintsituutide (National Institutes of Health – NIH) juhi Francis Collins’i ja teiste olulistel positsioonidel olnud teadlaste ja koroonapoliitika kujundajatega, muutsid Andersen ja Garry oma hinnangut.

Kusjuures nende kiirelt kokku pandud teadustööle kui tõestusele, et Wuhani viroloogialaboritel polnud viirusega midagi pistmist, hakkasid hoogsalt viitama ka Fauci ja Collins.

Koroonaviiruse päritolu uuriva esindajatekoja alakomisjoni värskest raportist tuleb välja, et tegelikkuses käisid Fauci ja Collins teadlaste uurimistöö valmimisega samm-sammult kaasas. Just Fauci ärgitas teadlasi pärast nende esialgset kontaktivõttu sel teemal kirjutama ja Collins ütles töö valmides, et on lõpptulemusega väga rahul.

Lisaks said Andersen ja Garry aastatel 2020-2022 Collins’i juhitava NIH käest enda uurimisprojektidele 25.2 miljonit dollarit toetust.

Robert Garry ja Krstian Andersen Kongressi esindajatekoja komisjoni eest tunnistusi andmas. Foto: kuvatõmmis.

Kongressis tunnistusi andes proovisid teadlased nüüd kogu kirjeldatud olukorda kuidagi selgitada. Andersen ütles, et märkas algselt viiruse juures tunnuseid, mis panid teda kahtlustama laboripäritolu. Kuid kuna ta polnud koroonaviiruste alal ekspert ja alles tutvus selle omadustega, polnud ta nendega lihtsalt kursis – ehk meelemuutus saabus tema sõnul teadmiste lisandudes, mitte pärast Fauci seltskonnaga peetud konverentskõnet. Tema sõnul pole Faucil midagi pistmist ei nende uurimistööga ega ka grantidega, mida nad said.

Garry lisas, et on endiselt veendunud Covid-19 looduslikus päritolus. „Minu arvamus on see, et SARS-CoV-2 tekkis Hiinas Wuhani elusloomade turul,“ rääkis ta.

Covid-19 päritolu teemast ja sellest, kes ning kuidas laboripäritolu võimalikkusest vandenõuteooriat maalides sellest samal ajal ise kasu said, oleme kirjutanud siin.

Toeta

FBI piiras Ukraina soovil ameeriklaste sõnavabadust sotsiaalmeedias – põhjuseta

Ameerika Ühendriikides kerib järjekordne Föderaalset Juurdlusbürood (Federal Bureau of Investigation – FBI) ja sotsiaalmeediat puudutav tsensuuriskandaal. Nimelt kirjeldab nädala alguses avaldatud Ühendriikide Kongressi esindajatekoja õiguskomisjoni (House Judiciary Committee) raport, et FBI tegeles Ukraina luureteenistuse palvel ameeriklaste sotsiaalmeedia kontode tsenseerimisega.

Raportis tuuakse välja, et FBI ei kontrollinud omalt poolt kontosid, mille ukrainlaste luureteenistus SBU oli märkinud Venemaa valeinfo levitajaks ja saatis nimekirjad edasi sotsiaalmeedia platvormidele. Nii võeti ukrainlaste soovil maha kasutajate postitusi, kustutati või peatati ajutiselt nende kontosid Instagramis, Twitteris, Youtube’is ja Facebookis. Seejuures paljudel juhtudel olid need kontod tegelikult avaldanud Ukraina-meelseid seisukohti või võtsid sõna Venemaa president Vladimir Putini vastu. Seejuures jäid tsensuurimasinale ette ka ameeriklastest ajakirjanike ning Ühendriikide riigidepartemangu konto, mis edastas infot vene keeles.

FBI direktor Christopher Wray Kongressi esindajatekoja õiguskomisjonile aru andmas. Foto: kuvatõmmis.

Kolmapäeval käis õiguskomisjoni ees sõnavabaduse ja tsensuuri rakendamise teemal aru andmas ka FBI juht Christopher Wray. “”FBI ei tegele sisu modereerimisega ega sunni ühtegi sotsiaalmeedia ettevõtet (sõnavabadust – HS) alla suruma või tsenseerima,” ütles Wray istungil.

See ei vasta aga tõele ning selle kohta on ridamisi näiteid, nagu ka Kongressi liikmed Wray’le küsimusi esitades välja tõid. Asi on sedavõrd halb, et juuli alguses tegi Ühendriikide föderaalkohtunik Terry A. Doughty ettekirjutuse, milles keelas valitsusametnikel suhtlemise sotsiaalmeedia ettevõtetega, kuna nõudmised erinevatel teemadel tsensuuri rakendada on ületanud tema hinnangul igasuguse piiri ja valitsus näib olevat “võtnud endale endale orwelliliku “tõeministeeriumi” sarnase rolli”. FBI oli üks neid asutusi, kelle kohta ettekirjutus käib. Kajastasime teemat oma eelmise nädala uudiste ülevaates.

Yorki peapiiskop peab meieisapalvet problemaatiliseks

Suurbritannia anglikaani kiriku Yorki peapiiskop Stephen Cottrell ütleb, et meieisa palve alustamine sõnadega “Meie isa, kes sa oled taevas…”, on problemaatiline, vahendab Daily Mail. Cottrelli sõnul võib paljudes inimestes tekitada tuska pöördumine “isa” poole, sest nad võivad olla pärit perekondadest, kus vanemad neid väärkohtlesid. Samuti märkis Cottrell, et see võib olla probleemiks kõigi jaoks, kes kannatavad meeste poolt domineeritud ühiskonna tõttu.

“Jah, ma tean, et sõna “isa” on problemaatiline neile, kelle kogemus maistest isadest on olnud hävitav ja kuritarvitav, ja meile kõigile, kes oleme liiga palju vaeva näinud elu rõhuva patriarhaalse haarde tõttu,” ütles ta kirikukogu ees peetud sõnavõtus.

Yorki peapiiskop Stephen Cottrell peab sõna “isa” kasutamist jumala kohta palves problemaatiliseks. Foto: Wikimedia Commons.

Lisaks on tänavu ilmnenud, et Inglismaa kirik kaalub jumalateenistustel hakata jumalale viitama mittesooliste mõistete abil. Inglise keeles on teatavasti mees- ja naissugu ning meessoost temast rääkides kasutatakse asesõna he, mille kasutamist siis jumalast rääkides kaalutakse lõpetada.

Mis aga meieisapalvet puudutab, siis see pärineb Uuest Testamendist ning on ära toodud Matteuse evangeeliumis osana mäejutlusest ning Luuka evangeelimis. Seda palvet õpetas oma jüngritele Jeesus.

Euroopa Komisjoni volinik ähvardab “probleemse” sisu eemaldamisest hoiduvaid sotsiaalmeedia platvorme sulgemisega

Euroopa Komisjoni prantslasest siseturu volinik Thierry Breton ütles esmaspäeval, et sotsiaalmeedia platvorme, mis ei võta maha nö probleemset sisu, ähvardab sulgemine, vahendab Politico.

Breton kommenteeris Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni hiljutist mõtet, et kui riigis on massilised rahutused, mis Pranstusmaal just nüüdsama toimusid, võiks kaaluda vähemalt osale sotsiaalmeediale ligipääsu katkestamist.

Prantslasest Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton. Foto: Wikimedia Commons.

„Kui tegemist on vaenu õhutava sisuga, sisuga, mis kutsub üles – näiteks – mässule, mis kutsub üles tapmisele ja autode põletamisele, nõutakse neilt [sisu] viivitamatut kustutamist,“ ütles Breton, viidates augustis kehtima hakkavale digiteenuste õigusaktile, mis paneb internetihiidudele kohustuse ebaseaduslikuks arvatud sisu eemaldada. Rikkumiste korral võib ettevõte saada trahvi kuni 6% ulatuses nende globaalsest käibest. “Kui nad seda ei tee, karistatakse neid kohe. Meil on meeskonnad, kes saavad kohe sekkuda,” ütles Breton. “Kui nad ei tegutse kohe, siis jah, sel hetkel saame mitte ainult trahvi määrata, vaid ka keelata [platvormide] toimimise meie territooriumil,” lisas Breton.

Toeta
Vabaduste portaal on loodud ja toetatud inimeste poolt nagu Sina.
Liitu vabadused.ee toetajatega
Toetan
Telli järgmine artikkel oma e-posti aadressile

Me hindame sinu privaatsust ja ei jaga sinu kontaktandmeid mitte kellegi teisega. Tutvu meie privaatsustingimustega.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare