Covid-19 päritolu: viiruse lahti pääsemine Wuhani laborist polegi enam “rassistlik vandenõuteooria”

Laboripäritolu naeruvääristasid Wuhani instituudiga otseselt seotud teadlased.

Millest ikkagi algas koroonapandeemia? Kuna alguspunkt on Hiinas Wuhanis, siis kas poleks kõige loogilisem otsida põhjuseid Wuhani Viroloogia Instituudist, mis koroonaviirustega tegeleb? Maailma nimekaimad selle ala teadlased on aga teinud kõik endast oleneva, et me seda sealt ei otsiks.

2020. aasta septembris rääkis viroloog ja endine Hongkongi ülikooli järeldoktorandist teadur dr. Li-Meng Yan Fox News’i Tucker Carlson’i saates, et võib esitada kindlad teaduslikud tõendid selle kohta, et viirus SARS-CoV-2 ei ole looduslikku päritolu. “See viirus on nagu Frankenstein. Põhimõtteliselt [on see sama, kui – HS] lehmal on hirve pea, küüliku kõrvad ja ahvi käed. Loodusest ei leia sa kunagi midagi sellist,” ütles ta. Saatejuhi küsimusele, miks keegi sellest siis ei räägi, vastas Li-Meng, et kardetakse – Hiina kommunistlik valitsus ja nende sõbrad teadusmaailmas tegelevad selle fakti summutamisega.

Laiemale avalikkusele oli selline väide kindlasti ootamatu. Aktsepteeritavaks versiooniks peeti toona lugu sellest, et viirus sai alguse Hiinas Wuhani linnas asuvalt Huanani elusloomade turult. Seni nahkhiirte seas levinud viirus, millest me ohtu arvata ei osanud, hüppas kuidagi mõne teise liigi abil inimeste sekka. Li-Meng’i väidetele tehti kiire nn faktikontroll, läbiviijaks tuntud Ühendriikide kontrolli-portaal Politifact. Nende saadud tulemus ütles, et Li-Meng’i jutu näol oli tegu kõige kangemat sorti valega. Veidi enam kui pool aastat hiljem võtsid faktikontrollijad selle arvamuse tagasi – 2021. aasta mais tunnistasid nad, et väide SARS-CoV-2 looduslikust päritolust on siiski vaidluse all.

Li-Meng ei olnud loomulikult esimene, kes väitis, et viirus pärineb laborist. Tegelikult kahtlustasid seda algusest peale nii mitmed eksperdid kui lihtsalt loogiliselt mõtlevad inimesed. Näiteks juba aprillis 2020 ütles tänaseks meie seast lahkunud Nobeli-võitjast prantslasest viroloog Luc Montagnier, et kõige tõenäolisemalt pärineb viirus Wuhani laborist.

Küsimus viiruse päritolust on ka oluline, sest kui me pandeemia algpõhjust ei tea, siis kuidas me saaksime järgmisel korral midagi teisiti teha, et seda ära hoida?

Ühendriikide kongress uurib

Tänavu 8. märtsil andis Ühendriikide Kongressi Esindajatekoja järelevalvekomisjoni SARS-CoV-2 päritolu uuriva erikomisjoni ees tunnistusi Jamie F. Metzl. Metzl ei ole arst ega ekspert viiruste valdkonnas, vaid analüüsib geopoliitikat ja rahvusvahelisi suhteid, on olnud olulistel välispoliitikat kujundavatel ametikohtadel ajal, mil Ühendriikide presidendiks oli Bill Clinton ning on autorina avaldanud nii inimkonna tulevikuperspektiive käsitlevaid raamatuid kui ulmeromaani. Oma tunnistuses Kongressi ees selgitas ta, et mõistis kohe pandeemia alguses 2020. aastal, et laborileke on viiruse vallapääsemisel üks selge võimalus ja seda tuleks kindlasti tõsiselt uurida.

Jamie F. Metzl otsis algusest peale SARS-Cov-2 viirust laborist. Foto: Wikimedia Commons.

Metzl märkis, et juba üsna varakult oli selge, et see SARS-viirus ei olnud tekkinud Lõuna-Hiina subtroopilistes piirkondes, Põhja-Laoses ega Birmas – seal leidub sarnaseid viiruseid kandvaid nahkhiiri. See tekkis enam kui 1000 kilomeetri kaugusel, Hiina keskosas asuvas Wuhanis ja see oli Metzl’i sõnul asja arutamisel kriitiliselt oluline ning seda poleks pidanud otstarbekuse või poliitiliste kaalutluste tõttu lihtsalt kõrvale jätma. “Wuhanis ei pruukinud olla neid nahkhiiri, kuid seal oli mitu laboratooriumi ja instituuti, mis töötasid sarnaste viirustega ning millel oli maailma suurim koroonaviiruste kollektsioon,” rääkis Metzl. Lisaks oli Wuhani Viroloogia Intstituut alles hiljaaegu SARS-viirustega teinud erinevaid uuringuid ja geneetilise muundamise katseid, ent samal ajal oli neil probleeme ohutusnõuete täitmisega.

Samal Kongressi kuulamisel andis tunnistusi ka Robert R. Redfield, arst ja viroloog, kes juhtis president Donald Trumpi ajal aastatel 2018-2021 ehk pandeemia alguses, Ühendriikide haiguste ennetamise ja tõrje keskust (Centers of Disease Control and Prevention – CDC). Ka tema vaade päris algusest peale oli, et kõiki teooriaid viiruse päritolust tuleb uurida. “Andmete esialgse analüüsi põhjal jõudsin veendumusele – ja usun seda ka praegu -, et COVID-19 nakkused olid pigem kogemata juhtunud laborilekke, mitte loomuliku ülekandumise tulemus,” ütles ta.

Toonane CDC juht Robert R. Redfield seisab Donald Trump’i selja taga paremal. Foto: Wikimedia Commons.

Tegelikkuses olidki mitmed analüütikud ja eksperdid koheselt veendunud, et jutt Wuhani Huanani turust kui viiruse leviku algpunktist on jama. Kuidas oli aga võimalik laboripäritolust kui ühest võimalusest rääkimine sedavõrd efektiivselt tasalülitada? Pikalt kehtis reegel, et sellest rääkima hakates sadas vastuseks ridamisi artikleid – sh mitte ainult nn faktikontrolle –, mis väitsid, et tegemist on vandenõuteooriaga. Sealjuures nii mõnigi autor väljendas arvamust, et nn laboirilekke teooria on “talumatult rassistlik”. Facebook koguni keelas mõneks ajaks postitused, mis viiruse inimtekkelise päritolu võimalikkusest rääkisid.

Naljameest süüdistati rassismis

2021. aasta juunis tegi telekanali CBS õhtuses Stephen Colbert’i juhitavas meelelahutussaates laboripäritolu üle nalja tuntud saatejuht, produtsent ja koomik Jon Stewart. “Hiinas Wuhanis levib uus hingamisteede koroonaviirus, mida me võiks teha? Oh, teate, kellelt me võiksime küsida? Wuhani uute hingamisteede koroonaviiruste laboratooriumilt,” ütles ta. Ta meenutas hiljem, et teda kutsuti selle tõsielulise nalja tõttu asiaatide vastaseks rassistiks ja paremäärmuslaseks.

Jon Stewart viskas viiruse päritolu üle 2021. aasta juunis telesaates nalja ja seepeale süüdistati teda rassismis. Foto: Wikimedia Commons.

Stewart’i kritiseerimise puhul avaldus selgelt küsimuse politiseeritus – ootamatult tabas teda ju vasakpoolsete-demokraatide kriitika ehk see tuli tema enda leerist. Põhjus, miks vasakul tiival laboripäritolu võimalikkusele nõnda agressiivselt vastanduti, peitus selles, et 2020. aasta kevadel rääkis sellest toonane president Trump. Trumpi presidentuuri viimastel päevadel jaanuaris 2021 avaldas Ühendriikide valitsus ka detailse faktilehe, mis käsitles viiruskatseid Wuhani laboris kui märkis sealsete laboritöötajate haigestumist juba 2019 sügisel ehk enne esimesi nn ametlikke haigusjuhtumeid linnas. Sellegipoolest sildistati laboripäritolu MAGA-vabariiklaste teooriaks, millele kõik “õiged” demokraadid-progressivistid vastu seisid.

Ent labori kui viiruse võimaliku algallika tegelik diskrediteerimine ei seisnenud siiski Trumpi-vastasuses, vaid ikka selles, millele Li-Meng 2020. aasta septembris viitas – teadusringkondades mõjuvõimsatel isikutel oli vaja seda eitada.

Suur raha õige “teaduse” eest

2020. aasta märtsis avaldasid viis tunnustatud teadlast teadusajakirjas Nature Medicine artikli SARS-Cov-2 päritolu kohta, kus kinnitasid, et nende tehtud analüüside põhjal pole tegemist laboris loodud ega manipuleeritud viirusega. See oli toonases varases pandeemia-faasis väga mõjukas töö, mida esitles veebilehe postituses ka Ühendriikide Rahvuslikke Terviseintsituute (National Institutes of Health – NIH) juhtinud Francis Collins. 2020 aprillis viitas samale uuringule ka Ühendriikide pandeemia-poliitika “näoks” kujunenud Valge Maja koroonapoliitika koordinaator, formaalselt NIH’i alla kuuluva allergia- ja nakkushaiguste instituudi (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID) toonane juht Anthony Fauci. Selle teadusartikli nendepoolset äramärkimisit saab pidada kõike muud kui juhuslikuks.

Tegelikult olid selle artikli autorid esialgu risti vastupidisel arvamusel ja teavitasid sellest ka Fauci’t ja Collins’it. Üks teadlastest, taanlasest evolutsioonibioloog Kristian Andersen, kirjutas Fauci’le 2020. aasta veebruari alguses, et viiruse “mõned omadused näevad välja (potentsiaalselt) konstrueeritud”.

Pärast mõningast asjade arutamist Fauci, Collins’i ja veel teiste mõjukate tegelastega muutsid nad aga meelt ning kinnitasid seda ka oma hiljem avaldatud artiklis. Aastatel 2020-2022 said samad teadlased NIH käest enda juhitavatele uurimisprojektidele 25.2 miljonit dollarit toetust.

Hiljem teabenõudega välja küsitud Fauci ja Collins’i omavahelises kirjavahetuses nimetas Fauci laborileket “säravaks asjasks, mis aja jooksul ära kaob”.

Francis Collins ja Anthony Fauci koos näitleja Barbara Streisand’ga 2018. aastal, mil viimane külastas NIH-d. Foto: Wikimedia Commons.

Tunnustatud teadlased ja “vandenõuteooria”

Kui selles juhtumis võib loogilise järelduse teha, et suure tõenäosusega topiti esialgu kriitiliste teadlaste suu raha täis ja pandi nad teistsugust juttu rääkima ning hämama, siis see polnud otsese häma ajamise üksikjuhtum. Tegelikult oligi veel märgilisem 27 tunnustatud teadlase avalik kiri, mis avaldati märtsis 2020 tedusajakirjas The Lancet. “Üheskoos mõistame tugevalt hukka vandenõuteooriad, mille järgi Covid-19 pole looduslikku päritolu,” kirjutasid tunnustatud viroloogid ja meditsiinieksperdid. Kuna allakirjutanute näol oli tõesti tegemist teadusmaailmas oma ala tippudeks peetavate prominentsete tegijatega, siis see iseeneest hakkas töötama argumendina kõigi laboirlekke võimalikkusest rääkivate inimeste vastu ja iga järgmine faktikontroll sai sellest artiklist teha malaka, millega skeptiliselt fakte uurivale inimesele lajatada.

See, et 27-st allakirjutanud teadlasest 26-l olid otsesed tööalased seosed sama Wuhani teaduslaboriga ehk neil oli lausa röökiv huvide konflikt – kuid huvitaval kombel mitte üldse häbi see algselt täitsa maha salata – tuli välja alles palju hiljem.

Veelgi enam – kirja organisaatoril, Suurbritannia zooloogil Peter Daszak’il koos Fauci pundiga – oli kõige enam põhjust viiruse laboripäritolu võimalikkust eitada. Daszak on end elusloodust säästvaks ja rahvatervisega tegelevaks mittetulundusühinguks nimetava organisatsiooni EcoHealth Alliancne president.

Fauci antud grandiga võimestati viirust

Just selle organisatsiooni rahastusel tegeleti Wuhanis koroonaviiruste projektiga, mille raames viirust võimestati (gain-of-function research) ehk muudeti seda inimestele nakkavaks. Välja on tulnud ka EcoHealth taotlus 2018. aastast Ühendriikide armee militaartehnoloogiate väljatöötamiseks loodud uurimisagentuurile DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency). Selles küsiti otsesõnu raha projektile, mille käigus sooviti nahkhiirtelt pärinevat SARS-koroonaviirust manipuleerida selliselt, et see oleks võimeline inimest nakatama. DARPA otsustas seda projekti mitte rahastada.

EcoHealth Alliance juht Peter Daszak. Foto: Wikimedia Commons.

See aga ei tähenda, et EcoHealth sellega juba Ühendriikide maksumaksja raha eest ei tegelenud. NIH oli nende uurimisprojekte oma Fauci juhitava allasutuse NIAID kaudu rahastanud juba aastast 2014. Kokku 3.1 miljoni dollariga toetati just nahkhiirtelt pärineva koroonaviirusega tehtavaid riskantseid viirust võimestavaid katsetusi. Ehk katsetused selle viirusega juba käisid ja need viidi läbi sealsamas Wuhani laborites. NIH uuendas 2019. aastal oma rahastust.

Et just nende katsete ja laborilekke tulemusel pääses pandeemia valla, kirjutas oma raamatus ka endine EcoHealth’i asepresident Andrew Huff.

Miks WHO midagi ei leidnud?

Seda lugedes võib tunduda lausa koomiline, et sama EcoHealth’i juht Daszak oli osaline Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organisation – WHO) ekspertrühmas, mis 2021. aasta veebruaris proovis Hiinas pandeemia põhjustanud SARS-CoV-2 päritolu selgeks teha. Oma kokkuvõttes järeldasid WHO eksperdid, et viiruse laboripäritolu on “äärmiselt ebatõenäoline” ja Daszak ütles kaamera eest intervjuud andes, et tähelepanu tuleb pöörata tarneahelatele Huanani turul, mida viiruse vallapääsemise asukohana endiselt esitleti. Koostööd hiinlastega iseloomustas Daszak sõnadega “usalduslik” ja “avatud”.

Sama ekspertrühma osad liikmed rääkisid siiski, et nad ei pääsenud Hiina keeldumise tõttu ligi vajalikele andmetele.

Selles kontekstis pole ka imekspandavad Fauci kui nende katsetuste rahastaja reaktsioonid 2021. aasta mais ja juulis Ühendriikide Kongressis senaator Rand Paul’i küsimustele vastates. Mais oli Fauci sõna otseses mõttes valetanud, et NIH ei ole rahastanud koroonaviiruste võimestamise projekte Wuhanis. Kui senaator Paul terve faktijada nende katsete ja Fauci ning NIH rolli kohta nende rahastamises juulis ette luges, ei osanud vihane Fauci lõpuks muud öelda, kui et Paul ei tea üldse millest ta räägib.

Samal suvel ütles Fauci senaator Paul’i kriitikale vastuseks ka oma kuulsa lause, et tema kritiseerimine on tegelikult “teaduse kritiseerimine”.

Ühendriikide senaator Rand Paul on olnud läbi pandeemia Anthony Fauci ja tema Covid-narratiivi ning sellega seotud lukustamispoliitika, maskikohustuse ja vaktsiinisunni suhtes kriitiline. Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore.

Vandenõuteooriast saab teooria

Ehkki Fauci ja tema kamba katsed infot Wuhani labori kohta endiselt vandenõuteooriaks kuulutada jätkusid, oli olukord võrreldes 2020. aastaga siiski muutunud. 2021 mais kirjutas grupp teadlasi ajakirja Science vahendusel avaliku kirja, mis kutsus üles kõiki hüpoteese viiruse päritolu kohta uurima.

2021 mai teises pooles kirjutas Wall Street Journal, et Wuhani labori kolm uurijat jäid 2019. aasta novembris ehk vahetult enne viiruse leviku algust haigeks ja pidid pöörduma ka haiglasse – veel üks selge osundus laborile kui viiruse algallikale, sest puhang Huanani turul leidis aset hiljem.

Ühendriikide president Joe Biden tegi sama aasta mai lõpus luureasutustele ülesandeks teha selgeks, kas laborileke võib olla tõsiasi. Ka Biden’i kohta kirjutati, et nüüd tegeleb ta Trump’i rassismi õigustamisega.

2021. aasta oktoobris avaldatud raporti kohaselt kaldusid neli luureagentuuri viiest pigem viiruse loomuliku loomalt inimesele kandumise teooriat pooldama. Ainsana nimetas laborileket “mõõduka kindlusega” pandeemia põhjuseks Föderaalne Juurdlusbüroo (FJB) – kuid see pidi nende hinnangul juhtuma kogemata. “Madala kindlustundega” teatasid agentuurid koos, et konkreetset viirust ei loodud laboris, ehkki Wuhani instituudis selliste katsetega tegeleti.

2022. aasta mais kirjutas ka The Lancet‘i Covid-19 komisjoni juhtinud majandustealane Jeffrey D. Sachs koos anestesioloogia ja molekulaarfarmakoloogia professori Neil L. Harrison’ga, et SARS-CoV-2 viiruse päritolu vajab sõltumatut uurimist. Meenutame, et tegemist oli sama teadusajakirjaga, milles 2020. aastal avaldati 27 teadlase vandenõu-kiri.

Jeffrey D. Sachs kirjutas The Lanceti Covid-19 komisjoni juhina samuti viiruse päritolu uurimise vajalikkusest. Foto: Wikimedia Commons/Elekes Andor.

Tänavu veebruaris tuli oma järeldustega välja Ühendriikide energiaministeerium – sarnaselt FJB-ga pidasid ka nemad laborileket viiruse vallapääsemise põhjuseks.

Märtsis ja aprillis kuulas kahel istungil erinevaid tunnistajaid Kongressi alamkoja järelevalvekomisjoni alakomisjon, mis tegeleb koroonaviiruse päritolu uurimisega. Laias laastus tõdeti ka neil avalikel istungitel, et kuivõrd täie kindlusega pole keegi suutnud laboripäritolu tõendada, tuleks seda edasi uurida. Samas andsid need istungid erinevate tunnistajate abil umbes sarnase ülevaate toimunust, nagu ka käesolev artikkel kirjeldab.

Tänavu juunis ilmusid ka teated, milles väideti, et teadlased Wuhanis tegid riskantseid katsetusi viirustega koostöös Hiina armeega.

Kes jääb lõpuks lolliks?

Ehk kokkuvõttes on olukord selline, et koroonaviiruseid uuriv Wuhani Viroloogia Instituut on just see koht, kus vastuseid viiruse päritolu kohta küsida võiks. Sellest said kohe alguses aru asjasse süvenevad loogiliselt mõtlevad inimesed. Sellist võimalust eitasid need, kes olid selle instituudi tööga kuidagi seotud, soovisid varjata, mida selle laborites uuriti või said eitamisest suurt kasu. Eitajatel, kelle seas ka mõjuvõimsad pandeemia-poliitika kujundajad, õnnestus ajakirjanduse, nn faktikontrollijate ja sotsiaalmeedia-tsensorite toel laboripäritolust rääkijad rassistlikeks vandenõuteoreetikuteks sildistada ja avalikus arvamuses selline segadus tekitada, et senimaani peab suur osa inimesi viiruse algpunktiks Wuhanis asuvat Huanani turgu, kus nahkhiirte viirus läbi vaheperemehe inimesele hüppas.

Loomulikult on suur osa laborileket eitanud teadlasi nüüd kuidagi uute faktide valguses oma juttu kuidagi kohandama pidanud. Näiteks Fauci teatas 2022. aasta oktoobris, et vaatab laborileket kui võimalust täiesti “avatud meelega”.

Meie oma Tartu Ülikooli viroloog Andres Merits, kes väidetavalt ainsa eestlasena Wuhani Viroloogia Instituuti külastanud, ütles 2020. aasta mais, et peab viiruse laborist lekkimist äärmiselt ebatõenäoliseks. Sarnane nägemus on tal ka nüüd, 2023. aastal, kuid juba teatud mööndusega: “Tegemist on kahtlemata loodusliku, mittemanipuleeritud ja mittekimäärse viirusega. Kõik vandenõuteooriad, mis vastupidist väidavad, on suuremal või vähemal määral lollid,” rääkis ta märtsi alguses ERR-le. Tema sõnul on “lahti pääsema” laiem termin ja selle alla mahub ka see, et viirusega võidi töötada selles laboris ja mingi laboriõnnetuse tõttu võis see tahtmatult sealt välja saada. “Seda viimast varianti välistada ei saa. Viirus pole tehtud Wuhanis, aga kas ta lahti võis pääseda, see on usuküsimus,” märkis Merits.

Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits nimetab lollideks väiteid, mis ütlevad, et SARS-Cov-2 näol võib olla tegemist inimese poolt manipuleeritud viirusega. Foto: Wikimedia Commons/Andres Tennus.

Muidugi äratab Meritsa jutus eriti tähelepanu teistsuguseid seisukohti esitavate teadlaste lolliks nimetamine. Eks lastel on ka vahel nii, et kui vaidluses midagi sisukat rohkem öelda pole, nimetatakse vastapoolt lihtsalt lolliks. Siis ei pea nende argumente ümber lükkama hakkamagi.

Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!
TOETA SOBIVA SUMMAGA TÄNA
Kommentaaride teavitused
Teavitus
7 Kommentaari
Enim hääli saanud
Uuemad Vanemad
Inline Feedbacks
View all comments

Tore artikkel, kuid midagi uut selles ju pole. Kõik toimuv oli ammu teada nendel, kes asju teavad ning selleks pole vaja olle küll “teadlane” nagu Merits jt…See oli inimeste ülemaailmne massimõrv ning kõik, kes selles osalesid peaks olema võetud vastutusele rahvsuvaheliste seaduste põhilselt kuna osalesid inimikonna vastases kuriteos, mis keelab meditsiinilised katsed inimeste. Nagu öeldakse – “follow the money” :)..
Kogu see nn.”plandeemia” on olnud algusest saati Plandeemia ja sellel pole kunagi olnud mitte mingit seost tervisega vaid pigem vastupidi.

Jah, neile, kes teemat tähelepanelikult jälgisid, on need faktid teada. Aga kõigile teistele siiski mitte. Just nende – enamuse – jaoks on see väga hea kokkuvõte.

Hea ülevaade ja põhjalik töö.

Kuid, teatavasti võeti märtsis USA-s vastu seadus, millega kohustati luureasutusi 90 päeva jooksul avalikustama kõik SARS-Cov-2 viiruse päritolu dokumendid. Ei ole sellest avalikustamisest midagi kuulnud, kas kellelgi on rohkem teavet?

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11883217/Biden-signs-law-requiring-intelligence-release-documents-COVID-origins.html

Ei ärge uskuge teadust!
Teadus on sõltuvuses teadlastest ja teadlased omakorda poliitikutest.
Veel alles 35 aastat tagasi õpetasid teadlased inimestele teaduslikku kommunismi – poliitiline eliit tahtis nii. Keskajal oli mitmesuguseid õpetlasi ja teadlasi kes ütlesid, et maa on lapik – poliitiline eliit tahtis nii. Ainult üks Giordano Bruno “ujus vastuvoolu” ja pandi ka selle eest tuleriidale.

Selles-osas maailm ei muutu (noh, tuleriidale enam ei panda, selle asemel on tühistamine). Kui keegi tuleb ütlema, et teadus on poliitikast sõltumatu siis on see “fiktsioon”.

(SARS-Cov-2 viiruse päritolu dokumentide kohta ka mingit infot pole)

See on nimi, muidu see väide kõlab natuke tobedalt, nagu “Usun jooksmist”. Olgu siis öeldud, et teadus ei ole see, mida teadlane ütleb või arvab.

Tänud, kui see on see, siis on kõiki petetud. Nad pidid avalikustama dokumendid. Aga esitatud on arvamused või hinnangud.
Luureagentuuri hinnangut eriti ei usu.
Samas ei ole kõik asutused ühel arvamusel ja päritolu osas on kõik võimalik.