Analüüs: AMETLIKUD COVID-19 VÄITED – puutumatu valeinfo ehk millal faktikontroll vaikib, 3. osa

Desinformatsiooni levitasid koroonakriisi ajal eelkõige võimukandjad.

Koroonakriis oli tõsine usalduskriis. Paljuski desinformatsioonile ja ebateadusele tuginedes kehtestasid võimud paljudes riikides autoritaarseid piiranguid ja sundust ning rikkusid isikuvabadusi miljonitel inimestel.

Peamised teesid:

  • Mitmete tunnustatud arstide ja teadlaste hinnangul olid võimuametkonnad koroonakriisis peamiseks valeinfo allikaks.
  • WHO, Euroopa Komisjon ja USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus (CDC) kuulutasid Covid-19 üldist ja erakordset ohtlikkust kõigile, kuigi varakult olid teadlased näidanud, et see väide oli eksitav, väär ja kahjulik.
  • WHO väitis mitu aastat, et SARS-Cov-2 levib eelkõige pindnakkusena, kuigi varakult olid uuringud näidanud eelkõige viiruse õhukaudset levimisteed.
  • SARS-Cov-2 viiruse inimtekkelisele päritolule viitavaid hinnanguid tsenseeriti ja sildistati “väärinfoks” ja “vandenõuteooriateks”, seejuures on selgunud, et laboripäritolu naeruvääristasid Wuhani instituudiga seotud teadlased ja võimukandjad.
  • Vaktsiinide mõju kohta levitasid kõrged võimukandjad ja ametkonnad hulganisti desinformatsiooni ja ülespuhutuid hinnanguid, mille alusel rikuti miljonite inimeste vabadusi ning kehtestati kahjulikke piiranguid ja sundust.
  • Võimud süsteemselt pisendasid või eitasid läbipõdemisega tekkinud loomulikku immuunsust, kuigi paljud uuringud on näidanud just loomuliku immuunsuse ülimuslikkust ja tähtsust haiguskriisist väljumisel.

Nii analüüsi esimeses kui teises osas sai näidatud, et vaba sõna on üks peamisi ohvreid, kui ühiskond kistakse kriisi või manatakse esile kestev kriis. Võimule mittesobivate vaadete piiramisele leitakse ettekäändeid ja seda tagatakse ka sunniga, kuid võimude valeväited levivad kahjuks piiramatult ega too kaasa vastutust. Tsensorite tegutsemine tuli eredalt esile koroonakriisi ajal, mil toonaste autoritaarsete võimumeetmete kriitikud said tunda faktikontrollijate poolset sildistamist ja sellest tulenevat tühistamist.

Võimude desinformatsioon

Koroonakriisis janunesid paljud inimesed asjaliku teabe järele, kuna nad ei saanud adekvaatseid ja mõistuspäraseid vastuseid võimudelt. USA Kalifornia Ülikooli epidemoloogiaprofessor Vinay Prasadi meelest valetasid ametkonnad paljude Covid-19 asjaolude, eelkõige loomuliku immuunsuse, maskidega seonduva ja vaktsiinisunduse kohta. USA Harvardi Ülikooli meditsiiniprofessor Dr Martin Kulldorff on osundanud, kuidas Big Tech on laialdaselt aidanud levitada võimudelt tulevat väärinfot Covid-19 kohta, sealhulgas loomuliku immuunsuse eitamist. USA Johns Hopkinsi Ülikooli meditsiiniprofessor Marty Makary on korduvalt juhtinud tähelepanu, et koroonakriisi jooksul tegid võimukandjad palju traagilisi vigu, alates koolide sulgemisest ja laste maskikohustusest kuni loomuliku immuunsuse eitamise ja vaktsiinide pealesurumiseni. USA Stanfordi Ülikooli meditsiiniprofessori Jayanta Bhattacharya hinnangul on valitsusvõim olnud peamine valeinfo allikas, eriti rahvatervise ja teaduse vallas. Kuigi akadeemiline distsipliin peaks ohjama desinformatsiooni levikut, siis tegelikkuses see ignoreerib valikuliselt just valitsuse väärinfot. Seega edendatakse sel moel võimulolijate propagandat.

Professor Jayanta Bhattacharya:

“Valitsused on peamine väärinfo allikas, eriti rahvatervise ja teaduse osas. Akadeemiline distsipliin, mis väidetavalt peaks ohjama desinformatsiooni, ignoreerib valikuliselt valitsuse desinformatsiooni. Sellisena on nende esmane eesmärk edendada võimulolijate propagandat. Igaüks või mis tahes rühm, kes väidab end olevat teadusliku tõe ainus kohtunik, edendab suure tõenäosusega propagandat.”

Ka Facebooki asutaja ja platvormi omanikfirma Meta juht Mark Zuckerberg on tunnistanud, et ametiasutused vassisid terve rea faktide kohta ja soovisid sotsiaalmeedias paljude asjade tsenseerimist, mis tagantjärele vaadates osutusid vaieldavaks või tõeseks.

Eelnevad näited on pärit just Läänemaailma võimsamast riigist, kus toimuv omas märgatavat mõju kõikidele väiksematele riikidele nii Euroopas kui mujal. Järgnevalt vaatleme seda desinformatsiooni, mida võimud koroonakriisi ajal levitasid ja millede mõju süvendas kriisist tulenevaid otseseid ja kaudseid kahjusid.

Covid-19 ohtlikkus

2020. aasta alguses saabunud teave viirushaiguse puhangu kohta Wuhani linnas Hiinas tekitas peatselt mõõdutundetu hirmuõhustiku, millele ei suudetud ega tahetud panna piiri. Wuhanis toimunud sündmused päädisid kommunistliku diktatuuri otsusega keerata nii Wuhan kui kogu Hubei provints lukku. Säärase pretsedenditu reaktsiooni võtsid peatselt üle paljud Euroopa riigid ja süvendasid nii veelgi hirmu “tundmatu” viiruse suhtes.

Euroopa Liidu Komisjon levitas koroonakriisi ajal järjepidevalt väiteid, et koroonaviirus (Covid-19) on erakordselt ohtlik ja nii noored kui eakad on mõlemad ohustatud, kui nad eiravad ametlikke nõuandeid.

Euroopa Komisjon:

“Koronaviirus on erakordselt ohtlik ja mõjutab meie eluviisi. /…/ Igaüks võib nakatuda ja see võib põhjustada tõsiseid tüsistusi isegi muidu noorte ja tervete inimeste seas.”

Kuid teadlased olid juba väga varakult ehk 2020. aasta kevadel läbiviidud uuringutega näidanud, et säärane väide erilise ohtlikkuse osas oli ilmne liialdus ja vale. Samuti oli selleks ajaks juba piisavalt teadusandmeid Covid-19 kohta, et langetada ratsionaalseid ja tõhusaid otsuseid ning mitte rakendada ebavajalikke ja kahjulikke tõrjemeetmeid.

2020. aasta oktoobris WHO ametlikus häälekandjas ilmunud prof John P. A. Ioannidise kaaluka uuringu kohaselt oli Covid-19 nakatunute surmajuhtumite mediaanmäär kümnetes kordades väiksem WHO varasematest oletustest, st vaid 0,23-0,27% ning alla 70-aastaste seas oli see hoopiski 0,05%.

Lisaks, väga varakult oli teada ka see, et vanusegruppide lõikes oli Covid-19st tuleneva riski erinevus tuhandekordne. Selle erinevuse mitearvestamist on mitmed teadlased pidanud üheks suuremaks veaks koroonakriisis, mida võimendasid nii WHO, EL Komisjon kui riiklikud ametkonnad.

Covid-19 üleüldise ohtlikkusega hirmutamine on vaid üks Covid-19 väärinfo näidetest, mida koroonakriisi ajal süstemaatiliselt levitasid kõrged võimukandjad ja ametkonnad ka Läänemaailmas, st nii Euroopas, USAs, Kanadas kui Austraalias ja Uus-Meremaal. Valeinfot levitati ja hoiti sellest pikalt kinni ka näiteks Covid-19 leviku, päritolu, vaktsiinide ja läbipõdemise osas.

Covid-19 levik

Ka viiruse leviku kohta edastasid nii WHO kui ametkonnad Euroopas ja USAs kriisi ajal avalikkusele eksitavat teavet. Pikka aega väideti, et koroonaviirus levib märgatavalt ka pindade kaudu ja seetõttu tuleks pidevalt tegeleda desinfitseerimise ja pindade puhastamisega. Säärasele desinfitseerimise hoogtööle kulutati kümneid miljoneid maksumaksjate raha, kommunistlikus Hiinas piserdati nii tänavaid kui teid ja droonidelt pihustati sünteetilisi aineid isegi õhku, et “patogeenidest vabaneda”.

Uuringud näitasid aga varakult, et tegemist võib olla õhu kaudu levivate üliväikeste osakestega, mistõttu viiruse levikut tõhusalt takistada on ülimalt keeruline, kui mitte võimatu. Sarnaseid probleeme tõid mitmed eksperdid varakult esile ka maskidega seonduvalt, mis aga ei pannud enamikke ametkondi muutma oma kiindumust maskikohustuse kehtestamiseks.

2022. aasta sügisel kahetses WHO juhtiv teadlane Soumya Swaminathan seda, et nad ei arvestanud asjakoheseid tõendeid koroonaviiruse õhukaudse leviku kohta ja hoidsid pikalt kinni arvamusest, et viirus võib levida ka pindade kaudu:

“Me oleksime pidanud seda olemasolevate tõendite põhjal palju varem tegema ja see on midagi, mis on organisatsioonile maksma läinud. /…/ Kuid samal ajal ei öelnud me jõuliselt: “See on õhu kaudu leviv viirus.” Mul on kahju, et me ei teinud seda palju, palju varem.”

Covid-19 päritolu

Covid-19 haigust põhjustava SARS-Cov-2 viiruse päritolu kohta oli algusest peale küsimusi rohkem kui vastuseid. Ometigi pandi juba väga varakult ringlema teooria, mille kohaselt siirdus see “uudne” viirus loomadelt inimestele ja olevat seotud Hiinas Wuhani linnas asuva elusloomade turuga.

Tagantjärgi on paslik tõdeda, kui kiiresti ja mil moel hakati sääraseid järeldusi laiale avalikkusele sisendama. Juba 2020. aasta märtsis ilmusid kaks põhjapanevat üllitist tunnustatud meditsiiniajakirjades, mis kehtestasid faktikontrollijate ja tavameedia jaoks viiruse loodusliku päritolu. Meenutuseks, et WHO kuulutas Covid-19 üleilmse pandeemia välja 11. märtsil 2020. a. Vaid kuus päeva hiljem avaldati viie teadlase artikkel teadusajakirjas Nature Medicine SARS-Cov-2 päritolu kohta, milles nad väitsid, et tehtud analüüside põhjal pole tegemist laboris loodud ega manipuleeritud viirusega. Mõned päevad varem ilmus teadusajakirjas The Lancet aga 27 tuntud teadlase avalik kiri, milles “mõisteti üheskoos tugevalt hukka vandenõuteooriad, mille järgi Covid-19 pole looduslikku päritolu”. Sellega kehtestati ka propagandistlik toon teema käsitlemisele ja faktikontrollijad said nii vajaliku argumendi, et sildistada edaspidi iga kriitilisi küsimusi esitavat teadlast, uurijat või meedikut valeinfo edastajaks.

Palju hiljem selgus aga säärase varajase ja jõulise sekkumise tõeline motiiv – laboripäritolu naeruvääristasid Wuhani instituudiga otseselt seotud teadlased. 27-st allakirjutanud teadlasest 26-l olid tööalased seosed Wuhani teaduslaboriga, kust viirus tõenäoliselt pärit oli. Samuti selgus, et selle avaliku kirja korraldas salaja EcoHealth Alliance’i president Peter Daszak, kes oli aastaid töötanud koos Wuhani Viroloogia Instituudi kuulsa nahkhiirte uurija Shi Zhengliga.

Photo: Ureem2805, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Uuriv ajakirjanik Ian Birrell on toonud esile kõrgete ametikandjate ja erapoolikute teadlaste kokkumängu selleks, et varjata viiruse võimalikku teket laboris ja avalikult mustata kõiki, kes esitavad viiruse päritolu kohta kriitilisi küsimusi või hüpoteese. Tema hinnangul ei täitnud peaaegu ükski Lääne meediakanal oma kohustust esitada võimukandjatest osalejatele ja huvigruppidele tõsiseid kriitilisi küsimusi pandeemia päritolu kohta.

Seega tehti üsna koroonakriisi algusest alates korrapäraselt jõupingutusi, et kuulutada valeinfoks isegi hüpotees, nagu võinuks Covid-19 viirus olla inimtekkelist päritolu. Sellise hüpoteesi esitasid mitmed teadlased ja eksperdid, sealhulgas Nobeli preemia laureaat prof Luc Montagnier (1932-2022), juba 2020. aasta kevadel. Väga usutavaks on seda pidanud meditsiiniajakirja The Lancet koroonakomitee esimees prof Jeffrey Sachs, kes on oma töös jõudnud järeldusele, et ohtlikke biotehnoloogilisi uuringuid on avalikkuse eest varjatud. Koos prof Neil L. Harrisoniga on Sachs kutsunud institutsioone üles viivitamatult seda olulist küsimust uurima. Viroloog Dr Robert Redfield, kes juhtis koroonakriisi alguses USA Haiguste kontrolli ja ennetamise keskust, on pikka aega olnud seisukohal, et SARS-Cov-2 tulenes laborist.

Teadusajakirjanik Nicholas Wade avaldas 2021. aasta mais kriitilise analüüsi SARS-Cov-2 päritolu kohta (Photo by Jane Gitschier, CC BY 2.5 via Wikimedia Commons)

Teadusajakirjanik Nicholas Wade, kelle 2021. a. mais avaldatud põhjalik analüüs osaliselt murdis tavameedias kehtestatud vaikimismüüri viiruse päritolu kohta, on oma 2023. aasta märtsis USA Kongressis antud tunnistuses toonud välja lisaargumente, mis on pannud teda veenduma, et viiruse tekkega olid seotud inimesed. Samuti on vähemalt kaks USA valitsusasutust jõudnud järeldusele, et koroonaviirus on pärit tõenäoliselt pigem laborist, kui et levis loomadelt inimestele. Kuid endiselt viitab Vikipeedia artikkel Covid-19 kohta “teaduslikule konsensusele, et viirus on tõenäoliselt zoonootilise päritoluga, pärit nahkhiirtest või mõnest muust lähisuguluses olevast imetajast”.

Ka Covid-19 vaktsiine on saatnud sarnane diskussiooni mahasurumine ja ametkondlik väärinfo, nagu sai osaks viiruse päritoluga seonduvale.

Toeta

Covid-19 vaktsiinid

Läänemaailma võimsama riigi, Ameerika Ühendriikide kõrgeim ametikandja president J. Biden läks koroonakriisi keskel, 21. juulil 2021. a. uudistekanali CNN stuudiosse, et kommenteerida päevakajalisi teemasid ja vastata vaatajate küsimustele. Muuhulgas kuulutas ta vaktsiinide kohta, et kui isik on koroonasüstidega vaktsineeritud, siis ta ei jää Covid-19sse. Tema väitel ei satu vaktsineeritud ka haiglasse ega raske haigusega intensiivraviosakonda ja nad ka ei sure Covid-19 kätte. Veel lisas ta samas esinemises, et isegi kui vaktsineeritud siiski “nakatuvad”, siis nad “tõenäoliselt ei jää haigeks”.

Biden: “Sa ei nakatu Covidisse, kui oled vaktsineeritud.”

Päev hiljem hindas CNN’i enda toimetus, et nii Covid-19 vaktsiinide kui teistel teemadel levitas J. Biden selles saates hulganisti väärinfot, esitas valet teavet või ebatäpseid ja mittetõeseid hinnanguid. CNNi kriitiline hinnang oli siiski poolik, sest tegelikult olid valed enamik riigijuhi kindlas kõneviisis esitatud väiteid vaktsiinide mõju kohta.

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) juht Rochelle Walensky on korduvalt avalikkust eksitanud, väites, et vaktsineeritud inimesed ei saa viirust levitada:

Samal ajal kui J. Biden ja teised võimukandjad lasid ühiskonda lendu säärase desinformatsioon tulva, survestasid tema administratsiooni ametnikud sotsiaalmeediaettevõtteid tsenseerima ning tühistama paljusid tunnustatud arste ja teadlasi, kes teda sotsiaalmeedias nende väidete osas parandasid. Osa nendest arstidest ja teadlastest on pidanud USA kohtutes tõendama säärase tsenseeriva võimusurve olemasolu ja selle kahjustavat mõju nende sõnavabadusele. Kuid J. Bideni ja teiste võimukandjate väärinfo on jäänud väljapoole tsensorite hammasratastest, sest seda esitati võimu nimel. Neid väiteid võtsid aluseks paljude väiksemate riikide võimukandjad. Selle väärinfo ja hoiakute alusel kehtestati piiranguid sadade miljonite inimeste suhtes suhtes ja suruti enamikule peale mRNA vaktsiine, millega kaasnenud kahju on rahas hoomamatu, sest see on puudutanud inimeste tervist.

Kiirkorras välja töötatud vaktsiinide mõju osas on nii USA kui EL ametkonnad avalikkusele kindlas toonis pidevalt sedastanud eksitavat teavet, näiteks seda, et vaktsiinide kõrvaltoimed on väga kerged ja ajutised.

Euroopa Komisjon:

“Covid-19 vaktsiini kõrvaltoimed, kui neid üldse esineb, on väga kerged ja ajutised.”

Seda hinnangut ei toeta aga vaktsiintootjate teostatud kliiniliste uuringute andmed, millede osas on teadlaste täpsem analüüs tuvastanud, et uuringutes osalejatel oli tõenäolisem saada vaktsineerimisel tõsine kõrvaltoime kui sattuda Covid-19 tõttu haiglasse. Lisaks on uuringutega toodud järjepidevalt esile probleeme vaktsiinide turvalisusega ja nende süstidega kaasneva väheneva immuunsuse. Tuhanded teadlased ja arstid on hoiatanud vaktsiinide kõrvalmõjude, massvaktsineerimiste ja vaktsiinisunduse kehtestamise eest.

Vaktsiinidega seonduvad arvukad probleemid on pannud hiljaaegu nii mõnegi suurriigi poliitiku muutma oma seisukohta vaktsiinikahjude osas ja mõni üksik on ka vabandanud nende paljude ees, keda sunniti vaktsiine manustama. Näiteks Danielle Smith, Kanada Alberta osariigi peaminister:

Vabandanud ei ole aga näiteks Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen – ei kurjakuulutava avalduse eest 2021. a. detsembris, milles kutsus üles sundusliku vaktsineerimise kehtestamisele Euroopa Liidus ega vaktsiinitootja Pfizeriga vahetatud tekstisõnumite ja vaktsiinilepingute salastamise eest.

Loomuliku immuunsuse salgamine

Loomuliku immuunsuse olemasolu kujunes koroonakriisi ajal ootamatult üheks kibedamaks vaidlusteemaks. Ootamatult seetõttu, et seniajani oli tugeva loomuliku immuunsuse teke pärast viirushaiguse läbipõdemist üldtunnustatud faktiks. Koroonakriisi vältel aga selgus, et hulk võimuametkondi (k.a. WHO) soovisid süstemaatiliselt pisendada või isegi eitada läbipõdemisest saadava immuunkaitse teket ning mitte arvestada seda riiklike meetmete rakendamisel.

Euroopa Komisjon:

“Pärast Covid-19ga nakatumist tekkinud loomulik immuunsus on vaid ajutine ja inimesed, kes on varem nakatunud, peaksid pärast arstiga konsulteerimist siiski vaktsineerima. /…/ Olge ettevaatlikud, kui loete kontrollimata väiteid pärast Covid-19ga nakatumist tekkinud loomuliku immuunsuse kohta.”

Nii EL Komisjon kui USA CDC levitasid pikka aega desinformatsiooni, et läbipõdemise teel saadud immuunsus on vaid ajutine ja vaktsiinidega võrreldes kehvem, mistõttu peaksid läbipõdenud igal juhul end ikkagi vaktsineerima.

USA CDC, 2021:

“See on müüt, et loomulik immuunsus, mille keegi saab pärast Covid-19 haigestumist, on parem kui Covid vaktsiinist tulenev immuunsus. Covid-19ga haigestumine võib pakkuda teatavat kaitset tulevase haigestumise eest, mida mõnikord nimetatakse “loomulikuks immuunsuseks”, kuid Covid-19ga haigestumisest saadava kaitse tase võib erineda sõltuvalt sellest, kui kerge või raske oli läbipõdetud haigus, nakatumisest möödunud aeg ja isiku vanus. Covid-19 vastu vaktsineerimine on ohutum viis kaitse loomiseks kui Covid-19ga haigestumine.”

Samas näitasid mitmed uuringud koroonakriisi algusest, et märkimisväärsel osal elanikkonnast võis esineda immuunsus Covid-19 suhtes juba varasemast, sest SARS-Cov-2 on üks paljudest koroonaviirustest.

Paljud teadlased ja arstid pidasid haiguse läbipõdemisest tekkinud immuunsust kõige pikaajalisemaks ja toimivamaks lahenduseks Covid-19 tagajärgede vastu. Loomuliku immuunsusega isikutel tekib tugevaim kaitse haiguse suhtes, mistõttu ei oleks tohtinud nende suhtes kohaldada reisi-, kutse-, meditsiini- või sotsiaalseid piiranguid. Haiguse läbipõdemine tervete ühiskonnaliikmete poolt viib ka nn karjaimmuunsuseni kogukonnas, mis on vajalik viiruse leviku vähendamiseks.

Dr Robert Malone oli üks paljudest, kes rõhutas loomuliku immuunsuse tähtsust (Foto: kuvatõmmis)

Mitmed tunnustatud teadlased rõhutasid varakult, et läbipõdemine tekitab tugeva loomuliku immuunsuse, mis kaitseb edasise raske haigestumise ja surma vastu tõenäoliselt püsivalt. 2021. aasta oktoobriks ehk massilise vaktsineerimiskampaania keskpaigaks oli avaldatud juba vähemalt 81 uuringut, mis kinnitasid läbipõdemisega saadud tugevat immuunsust Covid-19 suhtes.

Seetõttu polnud ka mingisugust vajadust läbipõdenutel end lasta vaktsineerida, kuid ometigi laiendati vaktsineerimise survet mitmetes riikides nii läbipõdenutele kui ka isegi noorukitele ja väikelastele. Seejuures neid teadlasi, kes erinevalt ametkondadest rõhutasid loomuliku immuunsuse tähtsust ja pidasid oluliseks selle arvestamist riiklike meetmete kehtestamisel, mitte ainult ei eiratud, vaid ka süsteemselt tsenseeriti ja tühistati.

Kokkuvõtteks

Peab tõdema, et koroonakriis oli eelkõige märkimisväärne usaldus- ja arvamuskriis. Paljuski desinformatsioonile ja ebateadusele tuginedes kehtestasid võimud paljudes riikides autoritaarseid piiranguid ja rikkusid isikuvabadusi kümnetel miljonitel inimestel. Kriitikute suid suleti erinevate meetoditega ja teaduslikke debatte püüti vältida. Usaldus võimukandjate ning kahjuks ka teaduse ja meditsiini suhtes on seetõttu silmapaistvalt vähenenud, sest võimude levitatud valeinfot põhjendati “usalda teadust” loosungiga. Mõtlevad ja südamega inimesed peaksid eelnevast tegema olulisi järeldusi, et vältida millegi sarnase kordumist tulevikus.

Vabaduste portaal on loodud ja toetatud inimeste poolt nagu Sina.
Liitu vabadused.ee toetajatega
Toetan
Telli järgmine artikkel oma e-posti aadressile

Me hindame sinu privaatsust ja ei jaga sinu kontaktandmeid mitte kellegi teisega. Tutvu meie privaatsustingimustega.

Subscribe
Notify of
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare