Uudised maailmast: Pfizer varjas vaktsiinikahjustusi, naised kui “mitte-mehed” ja ÜRO võitlus vihakõnega

Lisaks: Covid-sulgemised viisid Inglismaal õpilased koolist ning laste sooidentiteet Californias.

Vabadused.ee toimetus paneb iga nädal kokku ülevaate silma jäänud olulistest uudistest või nende uudiste alakajastatud nüanssidest, mis vääriksid enam tähelepanu.

Viimase nädala jooksul jäid toimetusele silma järgmised teemad:

 • ÜRO koostab “vihakõne ja desinformatsiooni”-vastast regulatsiooni
 • Pfizer varjas infot enam kui pooleteise miljoni koroonavaktsiini kahjustuste kohta
 • Ühendriikide ülikool defineerib naisi “mitte-meestena”, et hõlmata ka “mitte-binaarseid” identiteete
 • Covidi sulgemispoliitika tagajärg: ligi veerand Inglismaa lastest puudub pidevalt koolist
 • Californias arutatakse seaduseelnõu, mille järgi oma lapse nn sooidentiteeti mitte tunnistav vanem võib kaotada hooldusõiguse

ÜRO peasekretär surub ülemaailmset “vihakõne ja desinformatsiooni”-vastast regulatsiooni

Sel esmaspäeval esines ÜRO peasekretär António Guterres avaldusega, milles kutsus üles otsustavale vihakõne ja desinformatsiooni ohjeldamisele. Tema hinnangul nõuavad vihkamise ja valede levik digitaalsetel platvormidel ning oht, et tehisintellekt võib muutuda kontrollimatuks “koletiseks”, koordineeritud ülemaailmset tegutsemist. ÜRO peasekretär tutvustas oma avaldusega uut raportit “ÜRO Digitaalsete platvormide teabe terviklikkuse toimimisjuhendi põhimõtted” (U.N. Code of Conduct for Information Integrity on Digital Platforms). Guterres’i arvates on sotsiaalmeedia aidanud inimesi üle kogu maailma püüelda rahu, väärikuse ja inimõiguste suunas tervel planeedil, kuid tänapäeval on seesama tehnoloogia sageli hirmu, mitte lootuse allikas. Digitaalseid platvorme kasutatakse vääralt selleks, et õõnestada teadust ning levitada desinformatsiooni ja vihkamist miljardite inimeste seas. Tema hinnangul õhutab valede ja vihkamise levik surma ja hävingut, ohustab demokraatiat ja inimõigusi ning õõnestab rahvatervist ja kliimameetmeid. Tähelepanuväärselt käivad nimetatud raportist läbi hinnangulised näited nii koroonakriisile kui kliimadebatile. Raporti hinnangul keeldusid näiteks paljud COVID-19 ohvrid vaktsineerimisest ega võtnud põhilisi tervisekaitsevahendeid pärast seda, kui nad olid kokku puutunud vale- ja desinformatsiooniga internetis. Kliimadebati osas sedastab raport, et väär- ja desinformatsioon viivitab kliima hädaolukorra kohta hädavajalikke meetmete rakendamist. Kliimaga seotud väär- ja desinformatsiooni võib raporti kohaselt mõista kui valet või eksitavat sisu, mis kahjustab teaduslikult kokkulepitud alust inimtegevusest tingitud kliimamuutuse olemasolu, selle põhjuste ja mõju kohta. Nimetatud Guterres’i avaldus ja ÜRO raport on saanud kriitikat märgatava subjektiivsuse ja autoritaarsusele kalduva käsitluse pärast. Näiteks psühhiaater ja filosoof Jordan Peteson on nimetanud raportis näidatud valeinfo “kolmainsust” kõige orwellikumaks kujundiks:

Vabaduste Portaal on avaldanud põhjaliku analüüsi (1.osa ja 2.osa) sellest kuidas koroonakriisi ajal kasutati “vihakõnega” ja “desinformatsiooniga” võitlemise ettekäänet, et piirata teadlaste, arstide ja ajakirjanike mõtte- ja sõnavabadust nii tava- kui sotsiaalmeedias. Samuti oleme käsitlenud Prantsusmaa, Norra, Soome ja Saksamaa nn vihakõnega võitlemise ja selle kriminaaliseerimise tagajärgesid.

Pfizer registreeris poole aasta jooksul üle pooleteise miljoni koroonavaktsiiniga seotud vigastuse: avalikkust ei teavitanud sellest ei ettevõte ega Euroopa Ravimiamet

Ravimifirma Pfizer poolt ravimiohutuse järelevalve käigus Euroopa Ravimiametile esitatud dokumendid näitavad, et Pfizer ja selle Saksamaa ettevõttest partner BioNTech, kellega koos koroonavaktsiin turule toodi, olid jooksvalt teadlikud vaktsiini väga tõsistest kõrvaltoimetest.

2022. aasta augustis ametile esitatud raport käsitleb perioodi 2021. aasta 19. detsembrist 2022. aasta 18. juunini. Nagu väljaanne Conservative Review esile toob, registreeriti sel ajaperioodil isikute puhul, kellele süstiti Pfizer-BioNTech vaktsiini Comirnaty, kokku ligi 1.6 miljonit kõrvalmõju juhtumit. Kolmandik neist liigitati tõsiseks. Naistel esines kõrvaltoimeid kolm korda rohkem kui meestel. 60% juhtumite puhul raporteeriti, et “tulemus ei ole teada” või “taastumist ei ole” ehk suur osa vigastusest olid püsivad.

Kõige rohkem juhtumeid esines vanuserühmas 31-50, kusjuures 92% juhtudel ei olnud isikutel mitte mingeid kaasuvaid haigusi. Seetõttu on tõenäoline, et just vaktsiin põhjustas neile ulatusliku ja äkilise vigastuse.

Pfizer-BioNTech vaktsiin Comirnaty. Foto: Mika Baumeister.

Selle kõrval tasub märkida, et Stanfordi Ülikooli meditsiiniprofessor, maailma üks tunnustatumaid epidemiolooge John P. A. Ioannidis, on välja arvutanud, et nakatumissuremuse suhtarv (infection fatality rate – IFR) vanuserühmas 30-39 oli vaktsineerimise eelselt 0.035% ja vanuserühmas 40-49 0.129%. Ehk teisisõnu saab selle pinnalt väita, et nendes vanuserühmades vaktsineerimine tegelikult vajalik ei olnud.

Teisest samas Conservative Review artiklis käsitletud 2022. aasta augustist pärinevast Pfizeri dokumendist selgub, et ettevõte registreeris vaktsineerimise järgselt sadade tuhandete juhtumite kaupa diagnoose, millest suur hulk olid rasked ja haruldased.

Näiteks oli Pfizer vaktsineerimise järgselt teadlik:

 • 73 542-st veresoonkonna häirete juhtumist
 • 696 508-st närvisüsteemi häirest
 • 61 518-st silmade ja nägemisega seotud kõrvalnähust
 • umbes 225 000-st naha- ja koekahjustuse juhtumist
 • umbes 190 000-st hingamisteede probleemist
 • üle 178 000-st reproduktiivorganite häirest
 • üle 77 000-st psühhiaatrilisest häirest
 • 3711-st kasvaja juhtumist
 • umbes 127 000-st südameprobleemist
 • umbes 100 000-st vere ja lümfisüsteemi häirest

Saksamaal Hamburgis algas esmaspäeval ka kohtuprotsess Pfizeri vaktsiinipartneri BioNTechi vastu, kus vaktsiinikahju kannatanud naine nõuab ettevõttelt vähemalt 150 000 eurot kahjutasu. Hageja sõnul kannatab ta vaktsiini tõttu ülakeha valu, tema jäsemed läksid paiste, tal on pidev väsimus ja unehäireid. Naist esindav advokaadibüroo Rogert & Ulbrich on esitanud Saksamaal kohtusse umbes 250 sarnast kaebust.

Ühendriikide ülikool defineerib lesbisid: mitte-mehed, kellele meeldivad mitte-mehed

Ameerika Ühendriikide Johns Hopkinsi Ülikool täiendas nädala alguses oma lehel avaldatavat LGBTQ-sõnastikku, muutes sõna “lesbi” senist tähendust. “Lesbi” – see on ülikooli uue sõnastik-juhendi kohaselt “mitte-mees, kellele meeldivad mitte-mehed”.

“Kui varasemad määratlused viitavad “lesbile” kui naisele, kes on emotsionaalselt, romantiliselt ja/või seksuaalselt huvitatud teistest naistest, siis see uuendatud määratlus hõlmab ka mitte-binaarseid inimesi, kes võivad end samuti selle määratlusega samastada,” põhjendati ülikooli veebilehel muudatuse vajalikkust.

Selline uus definitsioon pälvis koheselt teravat kriitikat, eelkõige naiste poolt. Harry Potteri lugude autorina tuntud kirjanik ja naisõiguslane J.K. Rowling ironiseeris Twitteris, et tulevikus saabki naisi määratleda ainult läbi meeste. “Mees: määratlust pole vaja. Mitte-mees (varem tuntud kui naine): olend, keda saab määratleda ainult võrdluses mehega. Puudumine, vaakum, kus puudub mehesus,” kirjutas ta.

J.K. Rowling ironiseeris Johns Hopkinsi Ülikooli uue sõnastiku üle Twitteris.

Kriitika peale otsustas ülikool sõnastiku kodulehelt eemaldada. Praegu on selle asemel lühike selgitav kommentaar: “Johns Hopkins püüab luua ülikoolilinnaku kultuuri, mis on kaasav ja külalislahke kõigi sooliste identiteetide, seksuaalse orientatsiooni, kogemuste ja seisukohtade suhtes, ning me oleme pühendunud sellele, et Johns Hopkins oleks koht, kus LGBTQ-inimesed tunnevad end toetatuna. LGBTQ-sõnastik on LGBTQ-kogukondades kasutatavate identiteetide ja terminite alal sissejuhatusesks ning selle eesmärk ei ole anda lõplikku vastust sellele, kuidas kõik inimesed neid termineid mõistavad või kasutavad. Kuigi sõnastik avaldati Johns Hopkinsi ülikooli mitmekesisuse ja kaasamise büroo (Office of Diversity and Inclusion – ODI) veebisaidil, ei ole ODI juhtkond definitsioone läbi vaadanud ega heaks kiitnud ning asjaomane keelekasutus on kuni läbivaatamiseni eemaldatud.”

Ligi veerand Inglismaa lastest puudub “sulgemispoliitika” tulemusel pidevalt koolist

Pandeemia algusest on koolist pidevalt puuduvate laste arv Inglismaal kahekordistunud ja praeguseks on see tõusnud juba 1.6 miljonini, kirjutab Daily Mail. Suurbritannia haridusministeeriumi andmed näitavad, et 2022/23 õppeaastal puudus pidevalt koolist 22% õpilastest. Enne Covid-pandeemiat oli pidevaid puudujaid 10.9%. Seejuures suurem on probleem kõrgemas kooliastmes. Keskkooli osas puudus 2022/23 õppeaastal vähemalt 10% tundidest 27.1% õpilastest. Algkoolides oli sama näitaja 17.5%.

Pärast koolide sulgemist ja koduõppele saatmist ning pidevat korrutamist, et elude säästmiseks on vaja kodus püsida, on paljud õpilased Inglismaal otsustanud koolis käimise asemel rohkem kodus olla. Foto: Wikimedia Commons.

Inglismaal laste õiguste eest seisev volinik Rachel de Souza nimetab olukorda “koolist puudumise kriisiks”. Tema hinnangul on koolist puudumise normaalseks muutnud Covid-pandeemia ja õpetajate streigid. De Souza sõnul peaks see probleem olema haridusministri töölaual praegu kõige esimene asi. “Lapsed tegid meie jaoks nii palju (Covid – HS) sulgemiste ajal – nad loobusid oma sotsiaalsest elust ja ajast. Me peame aitama neil (seda – HS) tagasi saada,” lisas ta.

Kenti piirkonnas viite kooli haldava ühingu juht Seamus Murphy süüdistas koolide sulgemist Covid-pandeemia ajal “heade harjumuste rikkumises” ja taunis vanemaid, kes “kalduvad lapsi reedeti koju jätma”.

Califronia osariigis võivad lapse sooidentiteeti eitavad lapsevanemad tulevikus hooldusõiguse kaotada

Ühendriikide California osariigi parlament hakkab arutama seaduseelnõu, mille kohaselt võivad lapsevanemad, kes oma lapse nn sooidentiteeti ei tunnista, kaotada hooldusõiguse, vahendab Daily Mail.

Osariigi demokraadist senaatori Scott Wiener’i ja demokraadist alamkoja liikme Lori Wilsoni ettepaneku järgi täiendataks perekonnaseadust selliselt, et lapse eemaldamine kodust jääks sooidentiteedi mittetunnustamise korral kohtute otsustada. Ehk juhul kui lapse vanemad pole näiteks nõus kutsuma oma poega, kes identifitseerib end tüdrukuna, tüdrukuks, riskiksid nad eelnõu seaduseks saades hooldusõiguse kaotamisega.

Wilson kommenteeris hiljuti, et tema arvates on lapse sooidentiteedi toetamine lapsevanemate poolt lapse “parimates huvides”.

California parlamendi alamkoja liige Lori Wilson. Foto: Wikimedia Commons.

Kriitikute hinnangul on aga eelnõu ülimalt murettekitav. Organisatsiooni Faktid Seadus Tõde Õiglus (Facts Law Truth Justice) asutaja Nicole Peterson nimetas seda koguni “hirmsaks”. “Kui lapsevanem või eestkostja ei taha või lihtsalt ei ole valmis kinnitama oma 7-aastase lapse uut identiteeti – kui ta muutub Käsna-Kallest Batmaniks ja siis Avastaja Dora’ks, võib ta AB-957 (eelnõu number – HS) kohaselt, kui see seadus vastu võetakse, olla süüdi lapse väärkohtlemises,” ütles ta.

Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!
TOETA SOBIVA SUMMAGA TÄNA
Kommentaaride teavitused
Teavitus
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments