VIDEO. Vabaduste Portaali podcast #5. Ots, Keres, Sarv: majanduse “kliimakindlusest” ja kliimakriisi kuulutamise usulisest varjundist

Loe edasi
Käsitlused kliimamuutustest, mõistlikust loodushoiust ja elukorraldust ähvardavatest CO2-piirangutest.