Uudised maailmast: CO2-nulli eesmärkide edasilükkamisest Inglismaal, vihakõneseadusest Šotimaal ja kriitilise vaatega professori vallandamisest Harvardis

Lisaks: puberteedi blokaatorid Inglismaal ning ramadaani ja kooliõpilased Saksamaal.

Vabadused.ee toimetus paneb iga nädal kokku ülevaate silma jäänud olulistest uudistest või nende uudiste alakajastatud nüanssidest, mis vääriksid enam tähelepanu.

Viimase nädala jooksul jäid toimetusele silma järgmised teemad:

Toeta

Harvard vabanes tunnustatud teadlasest: meditsiiniprofessor Martin Kulldorff läks pandeemia ajal tõtt rääkides ülikooliga vastuollu ja vallandati

“Ma ei ole enam Harvardi meditsiiniprofessor. Harvardi moto on Veritas, mis tähendab ladina keeles tõde. Aga nagu ma enda puhul avastasin, saab tõe rääkimise eest vallandada. See on minu lugu – lugu Harvardi biostatistikust ja nakkushaiguste epidemioloogist, kes klammerdus tõe külge, kui maailm Covidi pandeemia ajal eksis,” kirjutab nüüdseks endine Harvardi ülikooli meditsiiniprofessor Martin Kulldorff väljaandes City Journal.

Rootsi päritolu Kulldorff on rahvusvahelise tuntusega tippteadlane, kes on avaldanud üle 200 teadusartikli. Ta on oma karjääri jooksul olnud mitmete statistiliste ja epidemioloogiliste meetodite välja töötajaks, mida kasutatakse haiguste seireks. Samuti on ta tugevalt panustanud süsteemide loomisse, mille abil tehakse vaktsiinidele nende turule toomise järgset ohutusjärelevalvet.

Harvardi ülikooliga läks Kulldorff vastuollu koroonakriisi ajal, mil teadlasi, kes vastandusid üldisele hirmufooni loovale propagandale ning proovisid ka kiiresti turule toodud Covid-vaktsiinide kohta kriitilisi küsimusi esitada, asuti mustama ja tsenseerima.

Dr. Martin Kulldorff ei pidanud võimalikuks pandeemia ajal isiklikust mugavusest tõde eitama hakata. Foto: Thérèse Soukar/Wikimedia Commons.

Ka Kulldorff koges seda. Tema sõnul oli kohe alguses selge, et Covid-19 ei ole ohtlik kõigile, vaid eelkõige eakamale riskirühmale. Ta kirjutas andmetele põhinedes juba 2020. a. kevadel, et vanusegruppide lõikes oli Covid-19st tuleneva riski erinevus tuhandekordne. Nii oli ta vastu nn lukustamispoliitikale, kuna see toob kujuteldava kasu asemel ühiskondadele korvamatut kahju. 2020. aasta oktoobris avaldas ta koos Oxfordi ülikooli teoreetilise viroloogia professori Sunetra Gupta ja Stanfordi ülikooli meditsiiniprofessori Jay Bhattacharya’ga Great Barringtoni deklaratsiooni, mis kutsus üles keskenduma just riskirühmadele ja jätkama muus osas võimalikult tavapärast elu. Ehkki nende deklaratsioon sai üle maailma pea miljon allkirja, sh allkirjastasid selle kümned tuhanded teadlased ja meditsiinitöötajad üle maailma, sildistati selle autorid mõjuvõimsate Covid-poliitika kujundajate poolt “äärmuslikeks” teadlasteks.

Lisaks sellele katsus Kulldorff tõenduspõhiselt analüüsida kiirelt turule toodud Covid-vaktsiine. Kulldorff kirjutab, et uued ravimid ja vaktsiinid on alati seotud kõrvaltoimetega, mida kohe ei teata. Seetõttu pooldas ta vaid riskirühmade vaktsineerimist, sest neil võis vaktsiinist kasu olla. Riskirühma väliselt ta vaktsineerimist ei pooldanud. Samuti ei olnud tema sõnul mingit loogikat nõudmises, et need inimesed, kes haiguse läbi on põdenud, peaksid end vaktsineerima. Igasugune vaktsiinisundus oli tema hinnangul nii ebateaduslik kui ebaeetiline.

Tema seisukohtade tõttu asusid Ameerika Ühendriikide administratsiooni survel teda tsenseerima ka sotsiaalmeediaplatvormid ja selle tõttu andis ta koos teistega, keda põhjendamatult tsenseeriti, riigi kohtusse. Sellest kohtuasjast oleme kirjutanud siin. Praegu ootab see arutamist Ühendriikide ülemkohtus.

Kulldorff’i Harvardist lahkumise otsene põhjus oli seotud asjaoluga, et ta oli ka ise haiguse läbi põdenud. Seejuures märgib ta, et põdes seda riskirühma kuuludes üpris raskelt. Pärast paranemist ei olnud tal vajadust end haiguse vastu vaktsineerida, sest läbipõdemisest saadav immuunsus on vaktsiini omast tugevam. Ülikool tegi aga vaktsineerimise kohustuslikuks ka kõigile neile, kes olid haiguse läbi põdenud. “Meie immuunsüsteemi ilu seisneb selles, et need, kes nakkusest paranevad, on kaitstud, kui nad sellega kokku puutuvad. See on teada alates Ateena katkust 430 eKr – kuid Harvardis seda enam ei teata,” kirjutab Kulldorff.

Kulldorff lisab, et kirjutas ülikoolile palve vabastada teda meditsiinilistel põhjustel vaktsineerimise kohustusest, kuid see lükati tagasi. Varjamatult iroonilises sõnastuses esitas ta taotluse enda kohustusest vabastamiseks ka nn religioosse erandi tõttu: “Kuna ma olen Covid-it põdenud, siis on mul tugevam kauem kestev immuunsus kui vaktsineeritud inimestel (Gazit jt). Teadusliku põhjenduse puudumise tõttu on vaktsiinikohustus religioosne dogma ja ma taotlen usulist vabastust Covid-vaktsineerimisest.”

Ehkki võime hinnata, et iroonia oli antud juhul asjakohaselt täpne, ei saanud Kulldorff erandit ka siin.

“Kui Harvard ja selle haiglad tahavad olla usaldusväärsed teadusasutused, peaksid nad võtma tagasi tööle kõik need, keda nad vallandasid. Ja Harvardil oleks targem üliõpilaste puhul Covid-vaktsineerimise kohustus kaotada, nagu enamik teisi ülikoole on juba teinud,” kirjutab ta.

Šotimaa piirab uue seadusega sõnavabadust

Šotimaal hakkab 1. aprillist kehtima uus vihakuritegude seadus, mis seab kriitikute hinnangul niigi juba rünnaku all olevale sõnavabadusele täiendavad piirangud. Uue seadusega laiendatakse nn kaitstud tunnustega gruppe, kelle suhtes viha õhutamist käsitletakse kuriteona. Seni kuulus selliste kaitstud tunnuste alla rass ehk karistada võis saada selle eest, kui kellegi suhtes rassilisel alusel viha õhutati. Nüüd lisandub sarnaste kaitstud tunnuste alla ka vanus, puue, usutunnistus, seksuaalne sättumus ja transsooline identiteet.

Šotimaa kogukonna turvalisuse minister Siobhian Brown ütles, et ehkki valitsus austab igaühe õigust sõnavabadusele, ei tohiks samal ajal keegi ühiskonnas elada hirmus või tunda, et ta ei kuulu sinna. “Šoti valitsus on pühendunud turvalisema kogukonna loomisele, kus ei ole vihkamist ja eelarvamusi. Vihakuriteod on käitumine, mis on nii kuritegelik kui ka eelarvamustest lähtuv. See võib olla verbaalne, füüsiline, internetis või näost näkku toimuv. Uus seadus annab suuremat kaitset neile, kes seda vajavad,” ütles ta.

Šotimaal on tõepoolest ohvrite ja kogukonna turvalisuse ministeerium. Pildil minister Siobhian Brown. Foto: Wikimedia Commons.

Kriitikute sõnul tähendab uus seadus aga seda, et kriminaalkaristus võib oodata ka neid, kes avaldavad mõne nn kaitstud gruppi kuuluva isiku kohta põhjendatud kriitikat. Näiteks proovivad transaktivistid nüüd sama seadust kasutades politseile avaldust esitada tuntud kirjaniku ja naisõiguslase JK Rowling’u vastu, kes on sotsiaalmeedias sõna võttes öelnud, et end naiseks pidavad mehed ei ole tegelikult naised. Politsei märgib siiski, et postitusi, mida isikud enne seaduse kehtima hakkamist teinud on, nad menetleda ei plaani. Küll aga kinnitatakse, et uurima asutakse kõiki pärast 1. aprilli esitatud kaebusi. Et kaebamine paremini sujuks, on Šotimaal loodud nüüd ka vihakuritegudest teatamise keskuste võrgustik.

Seadusemuudatused võeti tegelikult vastu juba 2021. aastal, kuid jõustumine lükati edasi, kuna politsei ei olnud enda sõnul uute kohustustega toimetulekuks varem valmis. Nüüd, seaduse vastuvõtmise eel, algatas Šotimaa politsei ka vihakõnelemise kohta käiva teavituskampaania, mille maskotiks on “vihkav koll” (Hate Monster), kes toitub teiste inimeste emotsioonidest, näiteks kellegi ebakindlusest või vihastamisest.

Šotimaa politsei teavitab inimesi uuest vihakuritegude seadusest viha-kolli reklaamiga.

Mõjukas briti konservatiiv: lükakem kliima-eesmärgid edasi

Briti parlamendi liige ja varasem mitmekordne minister ning mõjukas konservatiiv Jacob Rees-Mogg kutsub üles nn kliimaneutraalsuse eesmärke määramata ajani edasi lükkama, vahendab Independent. Rees-Mogg kommenteeris oma parlamendis peetud sõnavõtus, et valitsuse teade uute gaasiga töötavate elektrijaamade ehitamise kohta on esimene samm selles suunas. “Me oleme selle rohepöörde kinnisidee tõttu muutunud põhimõtteliselt konkurentsivõimetuks,” ütles ta. “Me tahame odavat elektrit ja meil peaks olema gaas ja kivisüsi ja me peaksime kliimaneutraalsuse saavutamise määramata ajani edasi lükkama, sest meie osakaal ülemaailmsest heitest on vaid 1%, meist ei sõltu midagi. USA majandus kasvab pidevalt odava energia tõttu kiiremini kui meie oma,” ütles ta.

Energiaminister Graham Stuart oma kolleegiga nõus ei olnud ning väitis, et maailmas on kliimaalane hädaolukord ning selle tõttu tuleb CO2 emissioone vähendada. Briti valitsuse eesmärk on jõuda süsinikuvaba elektrienergia tootmiseni 2035. aastaks ning nn CO2-nullini 2050. aastaks.

Briti parlamendi liige ja mõjukas konservatiivne poliitik Jacob Rees-Mogg ütleb, et kliimaeesmärgid peaks määramata ajaks pausile panema.

Inglismaa tervishoiusüsteem: me ei kirjuta enam lastele välja puberteedi blokaatoreid

Inglimaa tervishoiusüsteem (National Health Service – NHS) kinnitab, et lastele ei kirjutata soolise identiteedi kliinikutes enam “ravimina” välja puberteedi blokaatoreid, vahendab Sky News. Puberteedi blokaatorid pärsivad suguhormoonide tootmist ja peatavad lastel puberteedi ajal toimuvaid füüsilisi muutusi, nagu rindade areng või näokarvade kasv. NHS kinnitab, et Inglismaal on need nüüdsest lastele kättesaadavad ainult kliiniliste uuringute raames.

NHSi sellekohast teadet kui pöördelist otsust tervitas ka briti praegune konservatiivide valitsus, märkides, et see aitab tagada tõenduspõhise ravi, mis on lapse parimates huvides.

Otsus tehti pärast 2020. aastal NHSi enda poolt tellitud sõltumatu uuringu valmimist, mis puudutas alla 18-aastastele lastele osutatavaid nn soolise identiteedi teenuseid. Uuring telliti, kuna pöördumised soolise identiteediga seotud teenuste osutamise teenistusse (Gender Identity Development Service – GIDS) olid märkimisväärselt kasvanud. Kui kümmekond aastat tagasi pöörduti sinna vähem kui 250 korda aastas, siis aastal 2021/2022 oli pöördumisi üle 5000.

Kirjanik JK Rawling postitas sama uudise oma X-i kontole koos Oxfordi meditsiiniprofessori Carl Heneghani kunagise kommentaariga, mille kohaselt puberteedi blokaatorite kasutamine tähendab sõna otseses mõttes laste peal läbi viidavat eksperimenti.

Aruande valmist juhtiv dr. Hilary Cass märkis, et puuduvad pikaajalised tõendis selle kohta, mis saab lastest ja noortest, kellele puberteedi blokaatoreid on määratud. St, et sellise tõsise sekkumise tulemuste kohta ei ole kogutud järjepidevaid andmeid. Lisaks soovitab aruanne ühest suurest nn soolise identiteediga tegelevast keskusest loobuda ja laste paremaks toetamiseks arendada piirkondlikke üksusi.

Praegu saab Inglismaal puberteedi blokaatoreid sadakond last. Selline sekkumine laste arengusse on loomulikult tihti raskete tagajärgedega. Puberteedi blokaatorid võivad üsna levinud kõrvalmõjuna põhjustada lastel emotsionaalset ebastabiilsust, depressiooni ja muid vaimseid häireid. Samuti võivad need põhjustada püsivaid füüsilisi vaevusi, nagu luuhõrenemine, krambid, kognitiivsed häired ja kui neid võtta koos vastassoo suguhormoonidega, ka viljatust.

Saksa kooliõpilastel keelati ramadaani ajal klassis vee joomine

Ühe Saksamaal Frankfurdis asuva üldhariduskooli õpetajad keelasid õpilastel ramadaani ajal klassiruumis vee joomise, vahendab Remix News. Asi oli selles, et kooli ühe viienda klassi 27st õpilasest kolm on pärit sellisest islamiusulisest perekonnast, kus ramadaani ajal paastutakse. Paast ramadaani ajal tähendab aga päevasel ajal igasugusest toidust ja joogist, sh veest, loobumist. Ilmselt seetõttu, et olla nende kolme õpilase suhtes taktitundeline, keelasid vähemalt kaks kooli õpetajat õpilastel laudadel veepudeleid hoida ning käia oma pudeleid täitmas klassiruumi juures asuvast veeautomaadist ning minna selle asemel õues või koridoris asuva veeautomaadi juurde.

Lapsevanemate hinnangul oli see nõue kummaline. Üks isa kommenteeris, et viienda klassi lapsed on tavaliselt 10-11-aastased ja isegi moslemite puhul kehtib paastunõue alles 14. eluaastast. Samuti pidas ta arusaamatuks, et 24 lapse füüsiliste põhivajadustega ei arvestata kolme lapse tõttu. Kool keeldus lugu kommenteerimast.

Ramadaani puhul sai Frankfurdi kesklinn omale piduehted. Foto: Wikimedia Commons.

Frankfurt jõudis eelmisel nädalal uudispealkirjadesse ka sellega, et esimese Saksa linnana paigaldati kesklinna ramadaani tähistamiseks pidulikud tuled.

Vabaduste portaal on loodud ja toetatud inimeste poolt nagu Sina.
Liitu vabadused.ee toetajatega
Toetan
Telli järgmine artikkel oma e-posti aadressile

Me hindame sinu privaatsust ja ei jaga sinu kontaktandmeid mitte kellegi teisega. Tutvu meie privaatsustingimustega.

Subscribe
Notify of
4 Kommentaari
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
Vaata kõiki kommentaare

Lääne lömitamine islamismi ees on õudne! Kõigil on õigus! 🙂 Mitte ühelgi rahvagrupil , kes pole põliselanikud ei tohi vähematki õigust olla muuta kombeid, kultuuri , traditsioone! AGA see toimib!
Ainult konservatiivsed/rahvuslikud jõud võivad meid(lääne ,noh jah kristlikku) maailma hukust päästa! Võõrasse kirikusse/riiki/ ei tulda oma kommetega! Tullakse aga siis võetakse üle kohalikud kombed. Kodus võid sa pöörduda Allahi poole , vanakuradi poole aga ühiskonnas pead käituma nii nagu enamus normaalseid inimesi teeb. Arvestades geopoliitilist olukorda- Lääs on juba lahingu kaotanud! See on pöördumatu protsess, kui just kapral Aadu sarnaselt asjadele ei läheneta! Ja selle huku eest pääsemine on ainult Eu-st lahkumine ja riikide isetegevus vilistades kõigile EU, ÜRO reeglitele! Britid tegid õige sammu aga hilja! Võõras kultuuriline mass on juba liiga suur + nn. globalistid , vähemuste toetajad , no pole lootust! Jumal kaitse Inglismaad! /ka Saksamaad/ Eestimaad oleks veel võimalik kaitsta, kui oleks õige valitsus! Aga see on loll ootus!
Brüsseli papp on nii ahvatlev, et selle saamiseks unustatakse ära eesti rahvus kui selline.
Hallipassi kutid on 5. kolonn, kohe välja saata! tuimalt! Noh vanuritel, endistel eesti okupeerijate järeltulijail vanuses 70+ võiks ju lasta surra siin ,kus elasid. Aga ülejäänud kebigu kiirelt oma Isamaale ja riiki, kus räägitakse nende emakeelt! Mulle venelased meeldivad , need , kes on mõistuse juures! Vene kultuuri (mitte segada NSVL kultuuriga) austan väga , kunst, kirjanikud jne. Paraku jääb see revolutsiooni eelsesse aega!
Halli passiga sm. suhtes – teil on aega 6 kuud Eestist kaduda! Või hakkate Eesti kodanikuks (milles kahtlen) , hakata ja eksameid teha ju võib – aga kus on süda ja mõtlemine?

Järgmised põlvkonnad veel alles hakkavad nägema lääne lömitamist islamismi ees:
-nende arv kasvab – sellega kasvab ka nende tõde,
-lääne rahvaste arv väheneb – sellega väheneb ka nende tõde

…kuid kui järele mõelda – ilmselt ongi lääne ühiskonnad haiged. Neil ühiskondadel peab ju midagi viga olema, kui nendes rahvas kahaneb…!

Hea teada. Euroopa liidust väljuda pole mõtet. Koos on olla alati tugevam, muidu võtavad moslemid kavalusega Euroopa liidu üle. Kuid nagu näha on vaja paljudes asjades muuta mõtteviisi. Hallipassimehed tuleb riigist välja saata, kui viies kolonn. Kes hakkab vahet tegema põhjendatud kriitika ja vihakõne vahel!, et see ei muutuks valitseva klassi propaganda relvaks ülejäänute vastu! Igasugune tagaselja kaebamine peab olema välistatud. Kõik kaebused vihakõne kohta peavad olema läbipaistevad (et ei jääks erinevat tõlgendamisruumi) ja ka mitte anonüümsed.

Miks peaksid moslemid euroopa liitu üle võtma kavalusega? Nad võivad ju seda teha jõuga (nagu öeldud – nende arv ju kasvab).
See protsess juba käib ja tähelepanelikumale vaatlejale on see ka näha: mõnel pool euroopas on linnaosasid kuhu kohalik politsei enam minna ei julge.

Nii saab lahenduse ka vihakõne probleem – imaamid ja mullad ütlevad meile, et mida me tohime rääkida või mida ei tohi (kui me selleks ajaks välja pole surnud).