Uudised maailmast: EL menetleb X-platvormil “valeinfot”, sakslased kardavad avaldada arvamust ja miljardite eest raisku läinud Covid-vaktsiine

Lisaks: Briti valitsuse trans-juhend koolidele ja silmakirjalik kliimaaktivistist linnapea.

Kui meeldib:
Jaga postitust:
Toeta järgmise loo valmimist
Toeta täna

Vabadused.ee toimetus paneb iga nädal kokku ülevaate silma jäänud olulistest uudistest või nende uudiste alakajastatud nüanssidest, mis vääriksid enam tähelepanu.

Viimase nädala jooksul jäid toimetusele silma järgmised teemad:

  • Euroopa Komisjon algatas Elon Muski X-platvormi suhtes “ebaseadusliku sisu” menetluse: nende hinnangul levib platvormil valeinfo.
  • Vaid 40% sakslastest julgeb vabalt oma arvamust avaldada.
  • Euroopas on ära visatud miljardite eurode eest Covid-vaktsiine.
  • Briti valitsuse uus juhend pakub õpetajatele mõningast kaitset transideoloogia eest.
  • Silmakirjalik käitumine: kliimaaktivistist Londoni linnapea reklaamis äriklassi piletite eest lennufirmat.
Toeta

Euroopa Komisjon algatas X-platvormi suhtes “ebaseadusliku sisu” menetluse: nende hinnangul levib platvormil valeinfo

“Täna me algatame ametliku rikkumismenetluse X-i vastu,” teatas Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton esmaspäeval sama sotsiaalmeediaplatvormi X vahendusel. Ta lisas, et menetlus puudutab “ebaseaduslikku sisu” ja “valeinfo” levikut platvormil. Samuti on menetluse osaks X-platvormi kohustus olla “läbipaistev”, lisas Breton.

Tegemist on esimese korraga, kui komisjon digiteenuste õigusakti (Digital Services Act – DSA) alusel ametliku menetluse alustab. Augustis kehtima hakanud aktiga allutati sotsiaalmeediaplatvormid Euroopa Liidus uutele reeglitele ning kohustati neid teavituste peale oma platvormilt kiirelt eemaldama nn ebaseaduslikku sisu. Kui sotsiaalmeediaplatvormid DSA reeglitele ei allu, võivad neid ees oodata krõbedad trahvid – kuni 6% platvormi globaalsest käibest. Näiteks X-i (endise nimega Twitter) käive oli 2022. aastal 4.4 miljardit dollarit ehk 4 miljardit eurot. 6% sellest oleks 264 miljonit dollarit ehk 240 miljonit eurot. Samuti on Euroopa Komisjonil uue korra kohaselt voli platvorm allumatuse korral sulgeda. Probleem on aga selles, et mõiste “ebaseaduslik sisu” on õigusaktis väga laialivalguv ja nagu sellestki menetlusest näeme, siis selle alla võivad minna ka postitused, mida võimud nn valeinfona käsitlevad. Samas teame viimaste aastate kogemusest hästi, et võimude kihutusel või suuniste järgi sotsiaalmeediaplatvormide poolt valeinfoks tembeldatud ja eemaldatud positused olid tegelikult tihti täiesti tõesed ja nende levikut piirati vaid seetõttu, et need olid võimu vaatest mingil põhjusel ebasobivad. Oleme sellest sotsiaalmeediatsensuurist varem kirjutanud nt siin, siin, siin ja siin, DSA-st kui uuest sõnavabaduse piiramise tööriistast Euroopas pikemalt siin.

Mis värsket menetlust puudutab, siis sõnavabadust oluliseks pidavale suurettevõtjale Elon Musk kuuluv X teatas uudise peale, et teeb komisjoniga koostööd. “X keskendub sellele, et luua meie platvormil kõigile kasutajatele turvaline ja kaasav keskkond, kaitstes samal ajal sõnavabadust ning me jätkame väsimatult tööd selle eesmärgi nimel,” teatas ettevõte.

Asjaolu, et komisjon X-i suhtes menetluse algatas, on tegelikult ootuspärane, sest firma suhted Euroopa Komisjoniga on olnud pingelised juba mõnda aega. Oleme varem kirjutanud, et sama Breton hoiatas X-i juba ammu enne DSA kehtima hakkamist, et platvormi suhtes võidakse menetlust alustada. Näiteks mais, kui toona veel Twitteri nime kandnud platvorm otsustas lahkuda Euroopa Liidu vabatahtlikust valeinfo vastu võitlemise kokkuleppest, ütles Breton peatsele DSA kehtima hakkamisele viidates: “Te võite põgeneda, kuid ei saa end peita. Meie meeskonnad on [reeglite – HS] jõustamiseks valmis.”

Oktoobris alustas komisjon DSA raames X-i ja teiste sotsiaalmeediaplatvormide suhtes uurimist, süüdistades platvorme “valeinfo” ja “terroristliku sisu” levikus, mis oli seotud Iisraeli-Hamasi konfliktiga. X eemaldas platvormilt sadu Hamasiga seotud kontosid ja teema vaibus.

Bretoni nüüdset menetluse alustamise teadet X-is kommenteeris ka platvormi omanik Elon Musk. “Kas te võtate meetmeid ka muu sotsiaalmeedia suhtes?” küsis ta. “Sest kui teil on need probleemid selle platvormiga, ja ükski (platvorm – HS) ei ole täiuslik, siis teised on palju hullemad,” kommenteeris ta.

X-i omanikust suurettevõtja Elon Musk uuris Euroopa Komisjoni siseturu volinikult Thierry Bretonilt, kas komisjon plaanib ka teiste sotsiaalmeediaplatvormide suhtes menetlusi algatada, sest tema sõnul on nende sisu palju hullem.

Paljud X-i kasutajad viitasid Bretonile ja Muskile omakorda vastates näiteks hiljutisele uudisele, mille kohaselt Mark Zuckerbergi Meta-le kuuluvatel platvormidel Facebook ja Instagram levinud sisu võimaldas laste seksuaalset kuritarvitamist ja inimkaubandust.

Vaid 40% sakslastest julgeb vabalt oma arvamust avaldada

Üha vähem inimesi Saksamaal tunnevad, et nad saavad oma poliitilisi arvamusi vabalt väljendada, vahendab Zeit Online. Allensbachi avaliku arvamuse uurimise instituudi ja meediauuringute instituudi Media Tenor läbi viidud uuringust selgus, et Saksamaa elanikkonna poolt tajutuna on arvamusvabadus jõudnud madalaimale tasemele alates 1950ndatest aastatest.

44% uuringus osalenutest tunnistas, et nad peavad oma arvamuse vaba väljendamisega olema ettevaatlikud ja vaid 40% väitis end uskuvat, et nad võivad oma poliitilisi arvamusi endiselt vabalt väljendada. Uuringu autorid toovad välja, et kui Berliini müüri langemise ajal 1990. aastal tundis 78% sakslastest, et sõnavabadusega on kõik korras, siis sealt alates on selliselt tundvate inimeste osakaal ühiskonnas pidavalt langenud ning jõudnud nüüd ajalooliselt madalaimale tasemele.

X-i kasutaja toob sama uudise kohta välja kõneka graafiku – inimeste hulk, kes tunnevad, et saavad end vabalt väljendada on languses ja samavõrd on tõusnud inimeste hulk, kes tunnevad, et peavad oma arvamusavaldustega olema ettevaatlikud.

Nooremate inimeste seas on tunnetus, et oma arvamust saab väljendada, veidi kõrgem – 50% 16-29-aastastest vastajatest väitis, et saavad vabalt rääkida. Kõigi vanemate vanuserühmade puhul on see näitaja aga vaid 36-38 protsenti, kusjuures enamik 45-59-aastastest ehk 51%, arvab, et nad peaksid olema ettevaatlikud oma poliitiliste vaadete väljendamisel. 16-29-aastaste seas on selliseid ettevaatlikke 32%.

Euroopas on ära visatud miljardite eurode eest Covid-vaktsiine

Euroopa riigid on ära visanud vähemalt 215 miljonit Covid-19 vaktsiinidoosi, mille hinnanguline maksumus on neli miljardit eurot, selgus väljaande Politico analüüsist. Seejuures märgib Politico, et peaaegu kindlasti on need numbrid alahinnatud ehk tegelik kadu on märksa suurem.

Alates 2020. aasta lõpust on Euroopa Liidu riikidesse saabunud enam kui 1.5 miljardit vaktsiinidoosi, mida on rohkem kui kolm annust iga Euroopa elaniku kohta. Ära on aga liikmesriigid keskmiselt visanud 0.7 vaktsiinidoosi iga enda riigi elaniku kohta. Seejuures Eesti on selle numbri poolest esikohal – meil on ära visatud 1.1 vaktsiinidoosi iga elaniku kohta ehk kokku ligi 1.5 miljonit doosi. Äraviskamiste tabeli lõpus on Iirimaa, kus iga elaniku kohta on ära visatud vaid 0.16 vaktsiinidoosi ehk kokku 850 000. Arvuliselt enim vaktsiinidoose on pidanud ära viskama Saksamaa – umbes 83 000 000.

Euroopas on ära visatud vähemalt nelja miljardi euro eest Covid-vaktsiine. Foto: Mika Baumeister.

Ühest küljest võivad need numbrid näidata, et inimesed tajuvad aina rohkem nende vaktsiinide süstimisega seotud terviseriske ja nende vaktsiinide vähest efektiivsust Covid-i vastu. Samas on ka aina rohkematele inimestele selge, et Covid-haigus on ohtlik piiratud riskirühma kuulujatele, eelkõige vanemaealistele, mitte aga noorematele tervetele inimestele, kes ei soovi ka ennast seetõttu enam vaktsineerida.

Probleem ülejäävate vaktsiinidoosidega oli eriti terav tänavuse aasta esimeses pooles. Kuna vaktsiinile ei olnud enam soovijaid, jäi seda suurtes kogustes üle. Samal ajal oli Euroopa Komisjon sõlminud ravimifirmadega lepingud, mille kohaselt pidid need sadu miljoneid vaktsiinidoose juurde tarnima, kuid ühelgi riigil polnud nendega enam midagi teha. Mais leppis Euroopa Komisjon Pfizeri ning nende vaktsiiniparter BioNTech’ga kokku, et ravimifirmad ei tarni nii palju vaktsiine kui esialgsetes lepingutes ette nähti – nende firmade puhul 900 miljonit doosi, millest umbes pooled olid kohale toimetatud. Samas iga tühistatud doosi eest pidid liikmesriigid maksma eraldi tasu, mille suurust ei avaldatud.

Briti valitsuse uus juhend pakub õpetajatele mõningast kaitset transideoloogia eest

Suurbritannia valitsus tuli välja juhendiga koolidele, mis puudutab seda, kuidas õpetajad peaksid suhtuma nn transsoolistesse õpilastesse. Transsooliste õpilaste näol on teisisõnu tegemist näiteks poistega, kes soovivad, et neid tüdrukuks nimetataks ja vastupidi, tüdrukutega, kes soovivad, et neid nimetataks poisteks. Suurbritannias ja mujal lääne pool on sellised õpilaste nõudmised saanud juba üsna tavapärasteks. Kuna inglise keeles on olemas meessugu ja naissugu ning mehe kohta käiv asesõna on he ja naise kohta käiv she, siis sellised nõudmised tekitavad ka üksjagu keelelist segadust. Nii nõuavad oma tegeliku soo asemel end vastassoo esindajana käsitlevad isikud, et teised inimesed kasutaks neist kõneldes asesõnadena just selle soo kohta käivaid asesõnu, mille nemad endale valinud on. Ehk kui mees nimetab end naiseks, siis nõuab ta, et teda peaks kutsuma naise kohta käivate asesõnadega – she/her. Kui naine nimetab end meheks, siis nõuab ta asesõnu he/him. Sellele nõudmisele allumine Briti ajakirjanduses on viinud kohati täieliku absurdini. Näiteks kirjutatakse (trans)naistest, kes vägistavad oma peenisega (with her penis) teisi naisi või liputavad oma peenist (exposing her penis) jne.

Peaminister Rishi Sunaki konservatiivide valitsuse uus juhend koolidele ütleb aga, et õpetajad ei pea sellise transideoloogilise survega enam arvestama. Juhendi kohaselt ei peaks õpetajad laste soovi aktsepteerima ega pea neid ka seega nende poolt valitud sooliste asesõnade järgi kutsuma.

Toeta

Kui õpilasel on mingil põhjusel soov end vastassoo esindajaks pidada, peavad kooli töötajad nüüdsest kaaluma, kas seda soovi on kuidagi mõjutanud sotsiaalmeedia või kaasõpilaste surve. Samuti tuleb sellest nüüd rääkida ka õpilase vanematega. Palju probleeme on varem põhjustanud just see, et eelkõige aktivistide survel ei ole kool lapsevanemaid õigeaegselt sellistest teemadest teavitanud.

Samuti on nüüd selge, et isegi kui nn sotsiaalne üleminek rahuldatakse ehk poisil lubatakse end tüdrukuks pidada või vastupidi, jäävad tualettruumid ja riietusruumid siiski sugude põhiseks ehk end tüdrukuks pidavat poissi tüdrukute riietusruumidesse ei lasta. Teismeliste seas võib ühiseid kehalise kasvatuse tunde, kus siis lisaks tüdrukutele osaleks ka end tüdrukuks pidavad poisid, korraldada vaid juhul, kui see on tüdrukute jaoks turvaline.

Suurbritannia võrdõiguslikkuse minister Kemi Badenoch kommenteeris, et laste õpetamine, et nad võivad olla sündinud “vales kehas” ehk neil on nn vale sugu, on ohtlik. Tema sõnul on seni transteemasid arutatud klassiruumides, kuid vanemad on neist aruteludest välja jäetud. Samuti on Badenochi sõnul oluline sõnavabaduse kaitse ehk et teistele ei tohi sundida peale vigast keelekasutust, kus poiste poole tuleks pöörduda tüdruku asesõndaega ja vastupidi.

Mitmed teised konservatiivide esindajad peavad juhendit aga liialt nõrgaks eelkõige selle tõttu, et õpilastel ei ole nn üleminek teise soosse täielikult keelatud. Kriitikute seas on nii endine peaminister Liz Truss kui siseminister Suella Braverman.

Teiselt poolt kritiseerivad juhendit nn transaktivistide ringkonnad ja ka mõned koolid.

Silmakirjalik käitumine: kliimaaktivistist Londoni linnapea reklaamis äriklassi piletite eest lennufirmat

Kliima nimel liikumisvabaduse piiramist edendav Londoni linnapea Sadiq Khan sõlmis eelmisel aastal lepingu lennufirmaga United Airlines, mille kohaselt pidi ettevõtet reklaamima, saades vastutasuks äriklassi lennupiletid oma Ameerika Ühendriikide visiidi tarvis, vahendab The Telegraph.

Kokkulepe, mille olemasolu linnavalitsus varem eitas, andis United Airlines’ile visiidi ajaks õiguse näidata üritustel, kus Khan osales, ettevõtte logo. Samuti poseeris Khan koos United Airlines’i pilootidega tehtud ühisel fotol Heathrow lennuväljal, taustal United Airlines’i lennuk. Oma sotsiaalmeediaplatvormi X ametlikule kontole postitatud foto juurde lisas Khan tunnustavalt, et United Airlines lendab Ameerika Ühendriikidesse 22 korda päevas.

Londoni kliimaaktivistist linnapea reklaamis oma X-i kontol lennufirmat.

Sama avaldust korrati ka linnavalitsuse enda välja antud pressiteates, kus lisati: “United Airlines on uhke, et lennutab Londoni linnapead Sadiq Khani ja tema meeskonda tema kaubandusvisiidil Ameerika Ühendriikidesse.”

Vastutasuks nende sõnumite edastamise eest said Khan ja tema kaaskond endale visiidi ajaks äriklassi piletid Ühendriikidesse, seal ringi lendamiseks ning tagasi koju. Kaaskonda kuulusid mõnedel lendudel ka ajakirjanikud väljaannetest Guardian, Times, BBC, Evening Standard ja ITV.

Kui tundub kummaline, et linnarahva poolt nende huvide parimaks esindamiseks linna juhtima valitud poliitik erafirmadega selliseid käsi-peseb-kätt diile teeb, siis Khani puhul paneb loole pitseri selles sisalduv suur hulk silmakirjalikkust. Nimelt on Khan erakordselt aktiivne kliimamuutuste vastu võitleja, kes räägib pidevalt vajadusest kaitsta puhast õhku ja vähendada süsinikuemissioone. Muu hulgas on ta tuliselt vastu seisnud sama Heathrow lennuvälja laiendamisele, öeldes, et lende tuleks väiksema CO2 jalajäle nimel hoopis vähendada. Lisaks kehtestab Khan kliimamuutustega võitlemise nimel Londoni autojuhtide vaba liikumist piirates nn eriti madala süsiniku tsoone (Ultra Low Emission Zone – Ulez). Aina laienevasse Ulez-piirkonda sisenemise eest, kui su auto ei vasta nõutud kriteeriumitele, tuleb praeguse tariifi järgi maksta 12.5 naela ehk 14.58 eurot päevas. Bensiinimootori puhul vastavad praegu kriteeriumitele need autod, mis on toodetud 2005. aastal või hiljem, diiselmootorite puhul aga 2015 ja hiljem.

Suvel pani Khan koos kuningas Charles III-ga käima ka kliimakella, mis hoiatab, et globaalse soojenemise piiramiseks on maailmal tegutsemiseks jäänud veel vaid mõned napid aastad. Kell loeb aega, mis on jäänud aatani 2030. Ehk kella loogika kohaselt on asi väga halb siis, kui aastaks 2030 ei ole kasutusele võetud abinõusid, mis suudaks kliima soojenemist piirata 2015. aasta Pariisi lepete järgi eesmärgiks võetud 1.5 kraadini võrreldes industrialiseerimise eelse ajaga.

Kogume 25 000€ järgmise poolaasta tegevuseks – palume Sinu toetust!
TOETA SOBIVA SUMMAGA TÄNA
Kommentaaride teavitused
Teavitus
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments