Digitaalne privaatsus

Vaba teabevahetus ning õigus sõnumite ja teabevahetuse salajasusele on osa isikuvabadustest. Õigusriigis on igaühel õigus eeldada oma teabevahetuse privaatsust. Sõnum sisaldab teavet inimese mõtete, uskumuste, arvamuste, kavatsuste, eraelu, sündmuste kirjelduste jne kohta, mida inimene otsustab jagada ainult piiratud arvuga isikutega. Sõnumid ja neis sisalduvad veendumused peavad olema kaitstud nii sõnumi edastamisel kui ka selle säilitamisel pärast selle vastuvõtmist.

Tehnoloogia areng on oluliselt suurendanud nii sõnumite edastamise kui ka varjatud andmete kogumise ja jälgimise võimalusi. Võimu kuritarvitamine on lihtne nii riigiasutuste kui ka korporatiivsete võimude poolt. Tehnoloogiaettevõtetel on üha suuremad võimalused nii eraviisilise suhtluse salvestamiseks kui ka varjatud andmekogumiseks ja isikute profileerimiseks, mida saab veelgi edukamalt teostada areneva tehisintellekti abil.