Sõnavabadus

Sõnavabadus on üks humaanse ühiskonna nurgakive, mis põhineb ideede ja teabe väljendamisel. See on ka tervete ühiskondlike suhete – sealhulgas kodanike ja valitsejate vaheliste suhete – põhiline eeldus. Peamiseks ohuks sõnavabadusele on repressiivsed ametivõimud ja autoritaarsete kalduvusega huvirühmad, kes kipuvad sõnavabadust piirama, kui see ei vasta nende seisukohtadele või tunnevad end kriitiliste vaadete tõttu “solvatuna”.

Näide eeskujulikult kaitstud sõnavabadusest on Ameerika Ühendriigid, kus põhiseaduse esimene parandus takistab valitsusel seda vabadust piirata. Ülemkohus on sõnavabaduse piire täpsustanud oma kehtivas pöördelises otsuses Brandenberg vs. Ohio (1969) ja hiljem kinnitanud kohtuasjas Hess vs. Indiana (1973), et USAs võib sõnavabadust piirata ainult siis, kui see on mõeldud ja tõenäoliselt toob kaasa “kohese seadusevastase tegevuse”