Elukorralduse vabadus

Vabadus valida oma eluviisi ja otsustada elukorralduse üle on oluline väärtus ja osa nii inimväärikusest kui ka eneseteostuse vabadusest. Privaatsus on sellise vabaduse oluline aspekt. Eraelu puutumatuse kaitse peaks põhinema otseselt inimväärikuse kaitsel. Inimväärikust kahjustab isiku eraelu puutumatuse rikkumine teise isiku või üksuse poolt. See, kes võib teise isiku eraelu puutumatusse tungida oma tahtmise järgi, on teise isiku peremees. Sissetungimist eraellu võib pidada ka türanni peamine relvaks kontrolli kehtestamisel.

Õigusriigis saab isikuvabaduste ja põhiõiguste põhiseaduslikku kaitset ületada ainult äärmise vajaduse korral ja need ei tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. See tähendab, et igal piirangul peab olema selgelt määratletud seaduspärane eesmärk ning see peab olema proportsionaalne ja asjakohane.